Tường thuật trực tiếp giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VII"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chậu Mật Ong, 25/3/19.

 1. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

  Bán Kết 1
  Bắt đầu bat dau.
   
 2. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 3. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 4. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 5. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 7. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 8. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 9. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 11. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 12. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 13. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 14. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 15. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 16. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 17. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 19. pdhien123

  pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh