Tường thuật trực tiếp giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VII"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chậu Mật Ong, 25/3/19.

 1. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 2. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 3. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 4. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 5. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 6. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 7. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 8. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 9. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 10. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 11. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 12. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 13. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 14. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 15. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 16. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 17. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 18. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 19. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 20. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM