TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 6"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi TCSK_CHHP, 30/5/20.

 1. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 2. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 3. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 4. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 5. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 6. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 7. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 8. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 9. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 10. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 11. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 12. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 13. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 14. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 15. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 16. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 17. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 18. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 19. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 20. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa