TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 2"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 11/9/16.

 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 2. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  ANH HYENobitaviet05 thích điều này.
 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 4. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  ANH HYE, Ngố Xinh XinhNobitaviet05 thích điều này.
 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYENgố Xinh Xinh thích điều này.
 6. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  ANH HYE, Nguyễn Tiểu ThươngNobitaviet05 thích điều này.
 7. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  ANH HYE, Ngố Xinh XinhNobitaviet05 thích điều này.
 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYENgố Xinh Xinh thích điều này.
 9. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  ANH HYE, Nguyễn Tiểu ThươngNobitaviet05 thích điều này.
 10. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  ANH HYE, Ngố Xinh XinhNobitaviet05 thích điều này.
 11. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYENgố Xinh Xinh thích điều này.
 12. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  ANH HYENobitaviet05 thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 14. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  ANH HYENobitaviet05 thích điều này.
 15. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  ANH HYE, Ngố Xinh XinhNobitaviet05 thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYENgố Xinh Xinh thích điều này.
 17. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  ANH HYENobitaviet05 thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYENgố Xinh Xinh thích điều này.
 19. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  ANH HYE, Ngố Xinh XinhNobitaviet05 thích điều này.
 20. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Các tệp đính kèm:

  • v28.
   v28.jpg
   Kích thước File:
   215.1 KB
   Lượt xem:
   0
  ANH HYENobitaviet05 thích điều này.