TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 2"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 11/9/16.

 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 2. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 3. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 5. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 6. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 8. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 10. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 11. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 12. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 13. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 14. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 16. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Các tệp đính kèm:

  • v20.
   v20.jpg
   Kích thước File:
   237 KB
   Lượt xem:
   0
  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 17. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 19. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 20. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.