[Chắn] Tường Thuật Đêm Hội Long Trì 2019

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 21/7/19.

 1. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 2. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 3. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 4. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 5. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 6. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 7. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 8. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 9. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 10. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 11. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 12. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 13. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 14. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 15. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 16. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 17. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 18. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 19. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 20. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH