[Chắn] TTTT CÁC TRẬN THI ĐẤU GIẢI "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 3"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi TCSK HC Bắc Ninh, 14/3/22.

 1. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 2. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 3. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 4. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 5. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 6. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 7. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 8. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 9. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 10. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 11. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 12. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 13. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 14. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 15. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 16. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 17. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 18. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 19. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

 20. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng