Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn Hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi doi_la_the_thoi, 12/10/16.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
 1. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  __Phieu_Du__, thanhhuong251189, ANH HYE5 others thích điều này.
 2. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  0k em đã nhận!!!\:D/\:D/\:D/
   
  doi_la_the_thoiANH HYE thích điều này.
 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  21h30: Ngày 13/10/2016 sẽ diễn ra trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016" Giữa 4 chắn thủ:
  @Nguyễn Ngọc Thư - @thanhhuong251189 đấu với @Hải Yến HP - @Ngố Xinh Xinh
  [​IMG] [​IMG] & [​IMG] [​IMG]

  Sắp tới giờ, xin kính mời 4 chắn thủ @Nguyễn Ngọc Thư - @thanhhuong251189 đấu với @Hải Yến HP - @Ngố Xinh Xinh . Vào bàn 1. Tại Huyện Đường, Khu Chánh Tổng, để ổn định vị trí và chuẩn bị thi đấu.
  TT & PV: @Nobitaviet06 - @doi_la_the_thoi
  ChanPro2016.10.13.19.37.10.
   
  __Phieu_Du__XXXCRAZYXXX thích điều này.
 4. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 17 ; CHHP: 0
  V1KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezppn_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.32.14.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 13/10/16
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 5. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 20 ; CHHP: 0
  V2KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezpul_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.35.11.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 20 ; CHHP: 2
  V3KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezq1l_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.39.23.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 20 ; CHHP: 2
  V4KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezq7h_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.42.53.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 8. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 20 ; CHHP: 5
  V5KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezqaa_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.44.36.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 20 ; CHHP: 11
  V6KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezqf1_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.47.27.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 24 ; CHHP: 11
  V7KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezqk9_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.50.35.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 11. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 24 ; CHHP: 22
  V8KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezqpg_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.53.42.
   
  __Phieu_Du__pdhien thích điều này.
 12. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 24 ; CHHP: 25
  V9KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezqte_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.56.4.
   
  __Phieu_Du__pdhien thích điều này.
 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 30 ; CHHP: 25
  V10KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezqze_uxw
  ChanPro2016.10.13.21.59.41.
   
  __Phieu_Du__pdhien thích điều này.
 14. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 30 ; CHHP: 27
  V11KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezr5g_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.3.18.
   
  __Phieu_Du__pdhien thích điều này.
 15. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 45 ; CHHP: 27
  V12KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezrad_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.6.16.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 16. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 45 ; CHHP: 30
  V13KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezrdw_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.8.22.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 45 ; CHHP: 45
  V14KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezrhc_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.10.26.
   
  __Phieu_Du__ thích điều này.
 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 45 ; CHHP: 50
  V15KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezrky_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.12.36.
   
  __Phieu_Du__pdhien thích điều này.
 19. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 45 ; CHHP: 52
  V16KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezrpn_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.15.25. ChanPro2016.10.13.22.15.30.
   
  __Phieu_Du__pdhien thích điều này.
 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu gây quỹ ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm chào mừng giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ Hải Giai Huynh Đệ 2016"
  CHLT: 57 ; CHHP: 52
  V17KT: https://chanphom.com/replay?l=l1oezrus_uxw
  ChanPro2016.10.13.22.18.31.
   
  __Phieu_Du__ANH HYE thích điều này.