THÔNG BÁO CHUNG HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 14/6/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 10/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 06/PC-HCBN ngày 26/11/2019 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào đơn xin tạm ngừng hoạt động trong Hội Chắn Bắc Ninh của hội viên @dungyii
  QUYẾT ĐỊNH
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh thành viên có tên sau đây:
  1. @dungyii .................mã số định danh 14
  Kể từ ngày 27/11/2019 chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ vủa các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.

  Bắc Ninh , ngày 27 tháng 11 năm 2019
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  pháp chế nhân sự BN thích điều này.
 2. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 11/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 07/PC-HCBN ngày 01/12/2019 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào thông báo về việc thu quỹ bổ sung năm 2019 ngày 23/10/2019.
  QUYẾT ĐỊNH
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh các thành viên có tên sau đây:
  1. @chắn online nhé ........mã số định danh 12.
  2. @anh thang1987..........mã số định danh 18
  3. @anh ham choj............mã số định danh 32
  4. @Thưởng Thánh Thót .....mã số định danh 35
  5. @chichi184..................mã số định danh 42
  Kể từ ngày 02/12/2019 các chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ vủa các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.

  Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2019
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  pháp chế nhân sự BN thích điều này.
 3. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BẮC NINH , ngày 24 tháng 03 năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH
  (v/v: Rút bỏ nhân sự Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH )
  HỘI CHẮN BẮC NINH.
  - Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ trong BQT HCBN của @tung87
  - Căn cứ vào cuộc họp bất thường của các thành viên sáng lập Hội chắn Bắc Ninh.
  - Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu và giao lưu vui vẻ và tự nguyện của hội viên HỘI CHẮN BẮC NINH.
  QUYẾT ĐỊNH

  1. Rút bỏ nhân sự trong Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH thành viên sau:
  01. Nick chắn: @tung87
  ID: 109750
  - trưởng ban pháp chế &TCSK HCBN
  • Xét theo nguyện vọng cá nhân của thành viên @tung87 , Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đã thống nhất để anh rút khỏi vị trí trưởng Ban pháp chế & TCSK HCBN Hội viên @tung87 vẫn sẽ tham gia các hoạt động khác ở HỘI CHẮN BẮC NINH bình thường như các hội viên chính thức khác.

  2. Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh kính gửi BQT sân đình và các MOD xóa bỏ tùy biến trưởng ban pháp chế & TCSK HCBN của thành viên có tên nick chắn @tung87
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký!

  Bắc Ninh ngày 24 tháng 03 năm 2020
  Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh ( đã ký )
  HỘI CHẮN BẮC NINH
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/4/20
 4. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào Hội chắn Bắc Ninh,
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh, về việc đề nghị hỗ trợ thay đổi tùy biến mặc định của Sân Đình cho các thành viên.
  Thành viên @tung87 đã được thay đổi tùy biến theo yêu cầu của BQT HCBN như thông báo trên.
  Chúc Hội chắn Bắc Ninh luôn vui vẻ, đoàn kết và phát triển!

  Trân trọng.
   
 5. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  TỜ TRÌNH
  V/v xóa tên thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Ban Pháp Quản trị Hội chắn Bắc Ninh ____ Tờ trình số 08/PC - HCBN ngày 30/03/2020.
  Kính gửi BQT HCBN
  Ban Pháp chế và Nhân sự:
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào đơn xin ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh của thành viên có tên sau:
  1. ĐÀM THANH Tùng ( hội viên - HCBN)
  - Ngày tháng năm sinh : 02/09/1987
  - Địachỉ: Số 58 Phố Vũ - Hương Mạc - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh .
  - Số điện thoại liên hệ : 0968618699
  - Nghề nghiệp (nếu có) : ....
  - Nick tham gia hội chắn : @tung87
  7. ID: 109750
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: tri huyện
  Ban Quản trị và Nhân sự đề nghị BQT HCBN :
  - xét, ra quyết định xóa tên thành viên có danh sách nêu trên
  - Ban Quản trị và Nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của thành viên có đơn xin rút khỏi hội của Tờ trình số 05 ngày 29/03/2020.
  Trân trọng!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 4/6/20
  y tuong khong haypháp chế nhân sự BN thích điều này.
 6. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 09/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 05/NS-HCBN ngày 30/03/2020 của Ban nhân sự.
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào đơn xin ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh của hội viên @tung87 ngày 29/03/2020.
  QUYẾT ĐỊNH
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh thành viên có tên sau đây:
  1. @tung87 .................mã số định danh 04
  Kể từ ngày 30/03/2020 chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ vủa các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.
  BQT HCBN, nhờ @Mod22 ,
  @Mod06
  xóa bỏ tùy biến hội viên HCBN của chắn thủ @tung87

  Bắc Ninh , ngày 30 tháng 03 năm 2020
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  y tuong khong haypháp chế nhân sự BN thích điều này.
 7. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào Hội chắn Bắc Ninh,
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh, về việc đề nghị hỗ trợ thay đổi tùy biến mặc định của Sân Đình cho chắn thủ không còn là thành viên Hội chắn.
  Thành viên @tung87 đã được thay đổi tùy biến theo yêu cầu của BQT HCBN như thông báo trên.
  Chúc Hội chắn Bắc Ninh luôn vui vẻ, đoàn kết và phát triển!

  Trân trọng.
   
 8. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định số 12/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN ngày 12/04/2020 của Ban NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân.
  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp cá nhân sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày 12/04/2020
  1. Nick: @buiquangngu .mã số định danh 56
  - Họ và tên: Bùi quang Ngự
  - Ngày tháng năm sinh : 29/09/1984
  - Địa chỉ: Thuận Thành , Bắc Ninh
  - Số điện thoại liên : 0982930148
  - Nghề nghiệp (nếu có) :
  - ID: 3875576
  - Chức sắc khi tham gia Hội chắn: phó tổng
  Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  - thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 12/04/2020
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  Các thành viên nộp quỹ hội thường niên năm 2020 theo địa chỉ sau đây:
  1. Stk : 100869760713 - DAM DUC QUANG
  Viettinbank , chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  - thành viên liên hệ với ( BQT HCBN ) để nhận Avarta.
  Bắc Ninh Ngày 12 tháng 04 năm 2020
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  y tuong khong haypháp chế nhân sự BN thích điều này.
 9. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  BQT HCBN
  THÔNG BÁO

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v: Thu quỹ duy trì hoạt động của HỘI CHẮN BẮC NINH năm 2020 )
  Nhằm xây dựng một nguồn Quỹ để dự phòng cho việc tổ chức các hoạt động bổ sung của HỘI CHẮN BẮC NINH (HCBN) nhân các ngày sự kiện như: Offline các chắn hội/hội chắn ; Tặng vật phẩm, Lẵng hoa cho các Chắn Hội vào ngày thành lập: Thi đấu giao lưu các Giải do BQT SÂN ĐÌNH và các Chắn Hội/Hội chắn bạn tổ chức.
  1. Mức đóng góp: Quỹ hoạt động bổ sung năm 2020: Áp dụng cho các hội viên
  + Đối với thành viên chính thức: 200.000đ/1 thành viên (hai trăm nghìn đồng).
  2. Hình thức đóng góp: Chuyển khoản tiền trực tiếp thông qua số tài khoản:
  + 100869760713 ,ĐÀM ĐỨC QUANG , viettinbank chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  + trưởng ban tài chính ( TBTC)


  - Lưu ý: Trước hoặc ngay sau khi chuyển tiền thành công các hội viên vui lòng thông báo, gửi hình ảnh hoặc nhắn tin trước để thuận tiện kiểm tra tên người gửi.
  3. Mục đích sử dụng: Toàn bộ số tiền do các Hội viên đóng góp sẽ được dùng vào các hoạt động chung của HCBN như đã nêu ở bên trên.
  4. Công bố thu chi: khi có … Trưởng Ban tài chính ( ĐÀM ĐỨC QUANG ) sẽ công khai thu chi cụ thể chi tiết và đăng lên facebook thông báo chung của HỘI CHẮN BẮC NINH và diễn đàn của HỘI CHẮN BẮC NINH, và thư ký NGÔ DIÊN MINH ghi chép rõ ràng vào sổ sách
  5. Thời gian thu: Thời gian thu Quỹ hoạt động bổ sung năm 2020 bắt đầu từ ngày .01/05/2020 đến ngày 30/06/2020. Danh sách các thành viên đóng góp sẽ được cập nhật liên tục trên facebook thông báo chung của HỘI CHẮN BẮC và diễn đàn để mọi người cùng biết. Sau thời hạn ngày 30/06/2020 thành viên nào chưa đóng quỹ, Trưởng Ban Tài Chính sẽ thông báo lần cuối đến hết ngày 15/07/2020 sẽ chốt danh sách trên diễn đàn HỘI CHẮN BẮC NINH
  Trên đây là kế hoạch về việc đóng góp Quỹ hoạt động bổ sung năm 2020,

  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH
  Đã xem xét và phê duyệt.


  Bắc Ninh ngày 19/04/2020
  Hội Chắn Bắc Ninh - 01 (1).
   
  pháp chế nhân sự BN thích điều này.
 10. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  Thông báo
  QUYẾT ĐỊNH
  20200419_215302.
   
  pháp chế nhân sự BN thích điều này.
 11. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG_BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Chắn Hội MU mở rộng lần lll "
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Bắc Ninh.
  Sau khi nhận được lời mời của Ban Quản Trị Chắn Hội MU về việc tham gia thi đấu giải đấu "Chắn Hội MU mở rộng lần III", Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử các đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên HỘI CHẮN BẮC NINH tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:
  1. Do HỘI TRƯỞNG @caudoi1977 bận lên HCBN cử thành viên trong BQT @synt131077 ,Sỹ Nguyễn Tiến đi thay hội trưởng.
  2. @laquanhi .Hoàng Thế Trung
  3. @Tài Me 1995.Đỗ Tài
  Ban TCSK HỘI CHẮN BẮC NINH chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các hội viên được HỘI CHẮN BẮC NINH đề cử có trách nhiệm thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avatar HỘI CHẮN BẮC NINH khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế chung của HỘI CHẮN BẮC NINH mỗi hội viên được Hội đề cử đi thi đấu được tặng 20M bảo.
  Chúc các hội viên thi đấu Bình Tĩnh - Tự Tin - Chiến Thắng!
  Trân trọng!
  BẮC NINH, ngày 21 tháng 04 năm 2020
  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  received_645906242925719.
   
  pháp chế nhân sự BN thích điều này.
 12. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  QUYẾT ĐỊNH
  (Số 014/2020/HCBN ngày 04/05/2020)
  (V/v: Bầu bổ xung nhân sự BQT Hội Chắn Bắc Ninh )
  - Căn cứ vào Nội Quy , Quy chế Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Căn cứ vào cuộc họp của BQT Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Căn cứ vào năng lực và phẩm chất của các thành viên.
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh.
  QUYẾT ĐỊNH

  1: Ông Đàm khắc sướng
  Nick chắn: @suong 71
  ID : 4137257
  Số định danh: 09
  Làm ban Đối ngoại & Đối Nội

  2. Ông Hoàng Thế Trung
  Nick chắn: @laquanhi
  ID: 3843849
  Số định danh: 24
  Làm Ủy viên Ban TCSK HC BẮC NINH

  3. ông Đỗ văn Tài
  Nick chắn: @Tài Me 1995
  lD : 5174044
  Số định danh: 13
  Làm Ủy viên Ban TCSK HC BẮC NINH

  4. ông Ngô Văn yên
  Nick chắn: @Quốc yên1986
  lD : 4098467
  Số định danh: 38
  Làm Ủy viên Ban TCSK HC BẮC NINH

  Các ông bà có tên trên đây thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được
  BQT giao phó, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần
  """ Chơi Vui - Sống Đẹp "" của BQT Sân Đình và tinh thần "
  """ Giao Lưu - Gắn Kết - Phát Triển "" của BQT Hội Chắn Bắc Ninh "
  Nơi nhận
  -Các thành viên HCBN (để cập nhật)
  -BQT Sân Đình (để báo cáo)
  -BQT các Chắn Hội/Hội Chắn (thông báo)
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh nhờ @Mod06@Mod01 gắn tùy biến dưới tên nick chắn thủ
  - Nick @suong 71 - ( Ban ĐN & ĐN HCBN )
  - Nick @laquanhi - ( Ban TCSK HCBN )
  - Nick @Tài Me 1995 - ( Ban TCSK HCBN )
  - Nick @Quốc yên1986 - ( Ban TCSK HCBN )

  Nick TCSK HC BẮC NINH để đăng các sự kiện chung của HỘI .
  - Nick, @TCSK HC Bắc Ninh , lD: 5381242 ( TCSK Hội chắn Bắc Ninh )
  Bắc Ninh, ngày 04/05/2020
  Ban PC&NS
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 4/5/20
 13. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của quí hội về việc hỗ trợ thay đổi tùy biến dưới tên nick các hội viên. BQT Sân Đình đã tiến hành thay đổi tùy biến cho các nick
  @suong 71
  @laquanhi
  @Tài Me 1995
  @Quốc yên1986 theo như nội dung bản thông báo của quí hội.
  Chúc @Hội Chắn Bắc Ninh đoàn kết và phát triển.
  Trân trọng!
   
 14. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO

  (V/v: Cử thành viên chính thức tham gia giải đấu "chắn hội hải phòng mở rộng lần thứ 6")
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Bắc Ninh!


  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị chắn thủ hải phòng về việc tham gia thi đấu giải đấu " chắn hội hải phòng mở rộng lần 6" Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 2 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @Xuân Trường An
  2. @Quangnam2te


  Ban TCSK HCBN chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.

  2 thành viên được Chắn Hội đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Bắc Ninh khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh mỗi thành viên được Hội đề cử đi thi được tặng 20M bảo.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Bắc Ninh ngày 25 tháng 5 năm 2020
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh
  Trân trọng thông báo!
   
 15. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  TỜ TRÌNH
  V/v Kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Ban Pháp chế và nhân sự HCBN ____ Tờ trình số09/PC - HCBN ngày 04/06/2020.
  Kính gửi BQT HCBN
  Ban Pháp chế và Nhân sự HCBN :
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân:
  1. Ngô quang Ánh
  - Ngày tháng năm sinh : 30/10/1986
  - Địa chỉ: Lương Tài- Bắc Ninh
  - Số điện thoại liên : 0984911555
  - Nghề nghiệp : kinh doanh
  - Nick tham gia Hội Chắn : @chuyện nhỏ síu
  - ID: 4871854
  - Chức sắc khi tham gia Hội chắn : chánh tổng
  BQT bảo lãnh : @ĐỨC QUANG 76

  2. Lương Văn Chín
  - Ngày tháng năm sinh : 18/12/1982
  - Địa chỉ: Hòa Đình - Võ Cường - Bắc Ninh
  - số điện thoại : 086917628
  - Nghề nghiệp : Công Nhân
  - NICK tham gia Hội chắn : @chin px hn 82
  ID : 3107237
  Chức sắc khi tham gia Hội chắn : tri phủ

  3. Nguyễn Văn Ninh
  - ngày tháng năm sinh: 26/04/1980
  - Địa chỉ : long châu - yên phong - Bắc Ninh
  - số điện thoại : 0964520369
  - Nghề Nghiệp : Tự Do
  - NICK tham gia Hội chắn : @anh ninh 1980
  - lD : 5069673
  - chức sắc khi tham gia Hội chắn : Tri phủ

  Ban Pháp chế và Nhân sự đề nghị BQT HCBN :
  - xét, ra quyết định kết nạp các thành viên có danh sách nêu trên để cùng sinh hoạt với hội.
  - Ban Pháp chế và Nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của các thành viên đã đăng ký của Tờ trình số 09 ngày 04/06/2020.
  Trân trọng!

  Bắc Ninh ngày 04/06/2020.
  BPCNS_HCBN( đã ký)


  AddText_04-25-10.20.26.
   
 16. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỘI CHẮN BẮC NINH
  Bắc Ninh ngày 11 tháng 06 năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH
  ( số 15/2020 HCBN ngày 11/06/2020.)
  về việc kỷ luật thành viênBan Quản trị Hội chắn Bắc Ninh
  - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của HCBN ban hành ngày .2019.
  - Căn cứ đề nghị của ban pháp chế HCBN.

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kỷ luật thành viên thuộc HCBN.
  @tamquoc2014, về việc đăng ký tham gia kèo ủng hộ GIẢI chắn hội hải phòng mở rộng lần thứ 6, đã không thực hiện như đơn đăng ký, làm ảnh hưởng đến giải đấu,
  Đi sai với tiêu chí chơi vui sống đẹp , do sân đình và chắn hội/hội chắn đã đề RA.
  Điều 2: Hình thức kỷ luật: cấm đăng ký tham gia đăng ký các giải đấu do sân đình và các chắn hội/hội chắn tổ chức, đến hết năm 2020 (Nếu còn tái phạm thì sẽ khai trừ khỏi Hội chắn )
  Điều 3: Các ông Trưởng, phó ban pháp chế, thành viên @tamquoc2014 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Các thành viên HCBN (để cập nhật);
  - Lưu: Ban pháp chế

  Ngày 11/06/2020
  BQT HỘI CHẮN BẮC NINH .
  Đã ký ..
  Hội Chắn Bắc Ninh - 01 (1).
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/6/20
  y tuong khong hay, TCSK HC Bắc NinhMod01 thích điều này.
 17. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  TỜ TRÌNH
  V/v Kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Ban Pháp chế và nhân sự HCBN ____ Tờ trình số10/PC - HCBN ngày 15/06/2020.
  Kính gửi BQT HCBN
  Ban Pháp chế và Nhân sự HCBN nhận được đơn đăng ký tham gia trở lại của chắn thủ @anh ham choj.
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký trở lại tiếp tục thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân:
  1. Nguyễn Văn Bình.
  - Ngày tháng năm sinh : 05/06/1986
  - Địa chỉ: mẫn xá - long châu - yên phong - Bắc Ninh
  - Số điện thoại liên : 0399068222
  - Nghề nghiệp : Tự Do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @anh ham choj
  - ID: 2821493
  - Chức sắc khi tham gia Hội chắn : Tri phủ

  - Ban Pháp chế và Nhân sự đề nghị BQT HCBN :
  - xét, ra quyết định kết nạp các thành viên có danh sách nêu trên để cùng sinh hoạt với hội.
  - Ban Pháp chế và Nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của các thành viên đã đăng ký của Tờ trình số 10 ngày 15/06/2020.
  Trân trọng!

  Bắc Ninh ngày 15/06/2020.
  BPCNS_HCBN( đã ký)
  AddText_04-25-10.20.26.
   
  Last edited by a moderator: 15/6/20
  y tuong khong hayHội Chắn Bắc Ninh thích điều này.
 18. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG_BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "hội yêu chắn lần 4 "
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Bắc Ninh.
  Sau khi nhận được lời mời của Ban Quản Trị sân đình về việc tham gia thi đấu giải đấu " hội yêu chắn lần 4 ", Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử các đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên HỘI CHẮN BẮC NINH tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:
  1. @anh hùng me 1976
  ID : 5158498
  SĐT: 0947994483
  2. @bach_thu_leo_8do
  ID : 1977368
  SĐT : 0942412322

  Ban TCSK HỘI CHẮN BẮC NINH chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các hội viên được HỘI CHẮN BẮC NINH đề cử có trách nhiệm thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avatar HỘI CHẮN BẮC NINH khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế chung của HỘI CHẮN BẮC NINH mỗi hội viên được Hội đề cử đi thi đấu được tặng 20M bảo.
  Chúc các hội viên thi đấu Bình Tĩnh - Tự Tin - Chiến Thắng!
  Trân trọng!
  BẮC NINH, ngày 16 tháng 06 năm 2020
  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  Đã ký.
  received_1109041186162538.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 16/6/20
  pháp chế nhân sự BNĐỨC QUANG 76 thích điều này.
 19. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  TỜ TRÌNH
  V/V - kết nạp thành viên Hội chắn Bắc Ninh chờ sét duyệt .
  Ban Pháp chế và Nhân sự ___ Tờ trình số 11./PC-HCBN ngày 17/.06/2020.
  Kính gửi BQT Hội Chắn BẮC NINH, Ban Pháp chế và nhân sự HCB nhận được đơn đăng ký tham gia thành viên HCBN.
  - của Nguyễn Văn Tuân
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên của Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Căn cứ vào đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào việc Bảo lãnh của các cá nhân trong BQT và của thành viên chính thức HCBN.
  - Căn cứ vào Đề nghị và Đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của cá nhân:
  - Nguyễn Văn Tuân
  Ngày tháng năm sinh: 15/08/1983
  Quê quán: Tân yên - Bắc Giang
  SĐT: 0947304582
  NICK đăng ký tham gia hội: @tuanlcbg33
  ID: 3861663
  Level : Tri phủ
  Đơn đăng ký tham gia ngày 16/06/2020.

  . ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP
  -
  - Ban Pháp chế và nhân sự đề nghị Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh xét, ra quyết định kết nạp thành viên có tên trong danh sách nêu trên cùng sinh hoạt với Hội.
  - Thời gian thử thách 2 tháng trước khi có quyết định chính thức.
  - Ban Pháp chế và nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của các thành viên đã đăng ký của Tờ trình số 11/PC-NS HCBN ngày 17/06/2020.
  Ban pháp chế nhân sự HCBN.
  Trân trọng !

  AddText_04-25-10.20.26. Screenshot_20200617-102632_Chrome.
   
 20. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định số 16/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN ngày 01/07/2020 của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân.
  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp các hội sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .01/07/2020
  1. Nguyễn Văn bình
  Nick : @anh ham choj ,
  ID: 2821493
  .mã số định danh 32
  2. Lương văn Chín
  Nick : @chin px hn 82
  ID :3107237
  .mã số định danh 57
  3. Nguyễn văn Ninh
  Nick : @anh ninh 1980
  ID : 5069673
  .mã số định danh 58
  4. Ngô Quang Ánh
  Nick : @chuyện nhỏ síu
  ID : 4871854
  .mã số định danh. 88

  Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  - thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 01/07/2020
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  Các thành viên nộp quỹ hội thường niên năm 2020 theo địa chỉ sau đây:
  1. Stk : 100869760713 - DAM DUC QUANG
  Viettinbank , chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  - thành viên liên hệ với ( SĐT, zalo: 0988040743 ) để nhận Avarta.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK các hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 01 tháng 07 năm 2020
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  Mod01 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.