NƠI ĐĂNG BÀI DỰ THƯỞNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi giadinh5t, 6/2/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

 2. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Đã trao thưởng!
   
 3. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 4. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 168, bắt đầu từ 00h00' ngày 12/12/2022 đến 24h00' ngày 18/12/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 12/12/2022 đến 24h00' ngày 18/12/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 5. TCSK_HC Hà Tây

  TCSK_HC Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 169, bắt đầu từ 00h00' ngày 19/12/2022 đến 24h00' ngày 25/12/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 19/12/2022 đến 24h00' ngày 25/12/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 6. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID: 5967552 ChanSD-Android-1.2.13-2022-12-24 20-42-27.
   
 7. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 8. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 170, bắt đầu từ 00h00' ngày 26/12/2022 đến 24h00' ngày 01/01/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 19/12/2022 đến 24h00' ngày 25/12/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 9. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 171, bắt đầu từ 00h00' ngày 02/01/2023 đến 24h00' ngày 08/01/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 02/01/2023 đến 24h00' ngày 08/01/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 10. Phương 103

  Phương 103 Hội chắn Hà Tây

  e xin bác quản lý 20m =))))))
  8AAD05C6-47D2-47E9-9907-C5DCFAF23632.
   
  Last edited by a moderator: 9/1/23
  Hội Chắn Hà TâyĐoàn Trọng HT thích điều này.
 11. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Đã trao thưởng!
   
 12. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 172, bắt đầu từ 00h00' ngày 09/01/2023 đến 24h00' ngày 15/01/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 09/01/2023 đến 24h00' ngày 15/01/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 13. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 173, bắt đầu từ 00h00' ngày 16/01/2023 đến 24h00' ngày 22/01/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 16/01/2023 đến 24h00' ngày 22/01/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 14. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID:5967552 ChanSD-Android-1.2.13-2023-01-20 21-11-47.
   
 15. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 16. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 174, bắt đầu từ 00h00' ngày 23/01/2023 đến 24h00' ngày 29/01/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 23/01/2023 đến 24h00' ngày 29/01/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 17. Bảo Hoà_93

  Bảo Hoà_93 Hội chắn Hà Tây

  ID: 1993 ChanSD-Android-1.2.27-2023-01-30 20-39-37.
   
 18. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 19. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 175, bắt đầu từ 00h00' ngày 30/01/2023 đến 24h00' ngày 05/02/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 30/01/2023 đến 24h00' ngày 05/02/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 20. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID:5967552 ChanSD-Android-1.2.27-2023-02-03 22-46-53.