MINIGEM HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 20/8/19.

 1. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. MNO99

  MNO99 Học chơi

 2. NOP99

  NOP99 Học chơi

  -Nhà vô địch: @quyluongbv
  - Điểm số: +242
  - ID 5230002
   
 3. OPQ99

  OPQ99 Học chơi

  Nhà vô địch: @ngoty19771
  - Điểm số: +210
  - ID 5230003
   
 4. Hoa Phượng vĩ 133

  Hoa Phượng vĩ 133 Lý trưởng

  - Nhà vô địch: @quyluongbv1
  - Điểm số: +101
  - ID 5051622
   
 5. PQR99

  PQR99 Học chơi

  -Nhà vô địch: @nvandung2017
  - Điểm số: +258
  - ID 5230004
   
 6. QRS99

  QRS99 Học chơi

  -Nhà vô địch: @quyluongbv
  - Điểm số: +42
  - ID 5230005
   
 7. RST99

  RST99 Học chơi

  -Nhà vô địch: @nvandung2017
  - Điểm số: +48
  - ID 5230006
   
 8. STU99

  STU99 Học chơi

  Nhà vô địch: @ngoty19771
  - Điểm số: +51
  - ID 5230007
   
 9. TUV99

  TUV99 Học chơi

 10. dachem123

  dachem123 Thổ địa

  Nhà vô địch: @ngoty19771
  - Điểm số: +133
  - ID 4157195
   
 11. tbac007

  tbac007 Lý trưởng

  nhà vô địch: @quyluongbv1
  điểm 62
  id Id 3854147
   
 12. tbac006

  tbac006 Chánh tổng

 13. tbac008

  tbac008 Lý trưởng

 14. SONKHXH

  SONKHXH Lý trưởng

  Nhà vô địch: @ngoty19771
  - Điểm số: +131

  Id :3550817
   
 15. Nhà vô địch: @ngoty19771
  - Điểm số: +117

  ID: 4978465
   
 16. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  received_370782350510958.
   
 17. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ nhất
  received_940726302939610.
   
 18. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 2
  received_344792703074540.
   
 19. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 3
  received_468904660614083.
   
 20. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Vánthứ 4
  received_379716016052115.