Minigame trận Bán kết "Giải QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN II "

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi TCSK HC Bắc Ninh, 1/4/21.

 1. Nhất: ariang +98₫
  Nhì: Thoavn + 42₫
  Ba: made in 34 -45 ₫
  Tư: bogiaabc - 85
  Id 4706375
   
 2. Nhất: ariang +98₫
  Nhì: Thoavn + 42₫
  Ba: made in 34 -45 ₫
  Tư: bogiaabc - 85₫
  Id 4843479
   
  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 3. quê tôi bắc giang

  quê tôi bắc giang Lý trưởng

  Nhất: Thoavn +98₫
  Nhì: ariang + 42₫
  Ba: made in 34 -45 ₫
  Tư: bogiaabc - 85₫
  ID 4475570
   
  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 4. Rất Khoẻ

  Rất Khoẻ Dân đen

  Kết quả:
  Nhất: ariang: + 99
  Nhì: made in 34: + 60
  Ba: thoavn: - 27
  Tư: bogiaabc -6

  ID: 5788780
   
  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 5. ĐỨC QUANG_76

  ĐỨC QUANG_76 Chánh tổng

  Dự đoán minigem trận đấu bán kết giải QHQT mở Rộng Lần II.
  @thoavn , nhất .. + 99đ
  @arirang , nhì.... + 16đ
  @made in 34 , ba ... + 5đ
  @bogiaacb .tư.... - 120đ
   
  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 6. Hương_ Trà

  Hương_ Trà Lý trưởng

  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 7. Dự đoán minigem trận đấu bán kết giải QHQT mở Rộng Lần II.
  @thoavn , nhất .. + 120đ
  @arirang , nhì.... + 16đ
  @made in 34 , ba ... - 60đ
  @bogiaacb .tư.... - 76đ
   
  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 8. Dự đoán minigem trận đấu bán kết giải QHQT mở Rộng Lần II.
  @made in 34 , nhất + 120 đ
  @thoavn , nhì.. + 76đ
  @arirang , nhì.... - 16đ
  @bogiaacb .tư.... - 180đ
   
  Rượu Làng Vọc thích điều này.
 9. Rượu Làng Vọc

  Rượu Làng Vọc Lý trưởng

 10. quỳnh anh lc

  quỳnh anh lc Dân đen

  Nhất: thoavn + 178
  Nhì: bogiaabc + 46
  Ba: arirang -20₫
  Tư: made in 34: 194
  Quỳnh anh lc, id 5046062
   
 11. hieuchienhc

  hieuchienhc Chánh tổng

 12. UHAAMD2021-25

  UHAAMD2021-25 Hội Chắn Hải Dương

  Nhất: Thoavn +45d
  Nhì: made in 34 +12d
  Ba: aeriang -10d
  Tư: bogiaabc -47d
  ID 5271124
  Nick Bụi_Trần
   
 13. hieuchienhc

  hieuchienhc Chánh tổng

  Id 1074820
   
 14. hieuchienhc

  hieuchienhc Chánh tổng

 15. Vũ Môn

  Vũ Môn Lý trưởng

  Nhất: thoavn: +97
  Nhì: made in 34: + 21
  Ba: ariang: -47
  Bét: bogiaacb: -74
  ID lĩnh thưởng: 5197442
   
 16. Đùa Vui

  Đùa Vui Dân đen

  Nhất: bogiaacb: +113
  Nhì: ariang: +5
  Ba: made in 34: -31
  Tư: thoavn: -87
  Id: 5695584
   
 17. 5788788

  5788788 Dân đen

  Dự đoán
  Về nhất: ariang: +67
  Về nhì: bogiaacb: -01
  Về ba: made in 34: -21
  Về tư: thoavn: -45
  ID: 5788788
   
 18. Phấn Chấn

  Phấn Chấn Dân đen

  Nhất: made in 34; +52
  Nhị: bogiaacb; +16
  Ba; ariang; -12
  Bốn; thoavn; -56
  ID: 5873231
   
 19. Phúc Thiên 20

  Phúc Thiên 20 Dân đen