Giải đấu " Quan Họ Quê Tôi" tháng 7 - 2019

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi tung87, 3/7/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 23 kết thúc :

  05F5EE8F-4D7A-4E5E-9164-CDB423D72CE4.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 2. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 24 kết thúc :
  D84B6EE3-63C3-40CC-A0FF-C87F319D8DBD.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 3. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 25 kết thúc :
  55D9509C-758D-469A-8418-36836248DC3B.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 4. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 26 kết thúc :

  52E191CA-1466-4B7D-8E31-9632AEC63F22.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 5. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 27 kết thúc :

  9AB3134C-41FA-4BE5-ADB4-3FD82BFEEA0E.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 6. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 28 kết thúc :

  EC0658DD-59E2-43BD-BF53-E87B1C55CCF0.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 7. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 29 kết thúc :

  3F0CBE06-2A0E-4A69-8926-4727283E7B0E.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 8. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 30 kết thúc :
  3DFA0EEA-0AD4-43D5-ACB0-1A256B4D1602.


   
  Chỉnh sửa lần cuối: 21/7/19
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 9. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 31 kết thúc :
  2D071D30-8B9A-4A7B-82E2-C5011EC968F5.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 21/7/19
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 10. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 32 kết thúc :
  FA62123A-3E60-417C-B23D-F8EDC87BB52C.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 21/7/19
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 11. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 33 kết thúc :
  4AA7171F-10C7-4D01-8EEA-9442093AA486.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 21/7/19
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 12. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 34 kết thúc :

  8ACA00DC-89F8-4165-8FB9-A9186B44F770.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 13. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 35 kết thúc :

  9E5DE7DA-E250-48FF-92E8-625B60D80FA1.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 14. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng7''
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 21 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/07/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @Thăng Rùa 1990
  @Vuong gia Bin
  @ngodannga
  @duchai72
  - Ván 36 kết thúc :

  1D0463C6-3156-4995-B560-E111BF7001B3.
   
  Quốc yên1986tung87 thích điều này.
 15. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  98F35814-ECAD-4DCF-856D-1503AD2422B2. - Kết thúc 36 ván đấu đầy căng thẳng ... Xin chúc mừng chắn thủ @ngodannga đã xuất sắc dành chức vô địch giải đấu QHQT T7 . Và cám ơn 3 chắn thủ cùng chơi trận chung kết đã cùng tạo nên một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính đến tận những ván đấu cuối cùng ...
  - Xin được cảm ơn các chắn thủ và toàn thể các bạn cổ động viên đã luôn sát cánh và ủng hộ chúng tôi. Sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn giúp 1 phần rất lớn vào sự thành công của chúng tôi...
  - Xin cảm ơn BQT HCBN, tổ Trọng Tài & ban giám sát giải đấu đã cùng tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa,hấp dẫn, xây dựng lên tình đoàn kết ,giao lưu , học hỏi .v.v..của HCBN nói riêng & cộng đồng chắn thủ yêu game chơi dân gian này !
  - Một lần nữa xin cám ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những mùa giải lần sau do HCBN tổ chức...thank's...!
  PV : Quang Trung 82...!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 22/7/19
  tung87Quốc yên1986 thích điều này.
 16. tung87

  tung87 Chánh tổng

  TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU
  "Quan Họ Quê Tôi T7 2019"

  Giải đấu "Quan Họ Quê Tôi Tháng 7" gồm có 64 chắn thủ tham gia thi đấu được chia thành 16 bảng đấu , Sau khi trải qua 31 trận đấu đầy găng go và quyết liệt thì ngày hôm nay trận Chung Kết đã diễn ra ...Kết thúc 36 ván đầy căng thẳng và kịch tính thì chúng ta đã tìm ra được ngôi vị quán quân của giải đấu và thứ hạng như sau:
  Vô địch ....... @ngodannga +48đ phần thưởng là 600m bảo + 1 bộ ấm chén sân đình
  Về nhì.......... @Thăng Rùa 1990 +8đ phần thưởng là 400m bảo
  Về ba........... @Vuong gia Bin 0đ phần thưởng là 300m bảo
  Về tư........... @duchai72 -56đ phần thưởng là 200m bảo
  KQCK QHQTT7.
  Giải phụ:
  -Cước ù lớn nhất thuộc về chắn thủ @967108166 35đ Bảng 5 bàn 19 thi đấu ngày 10/07...20M bảo
  [​IMG]
  Điểm số cao nhất các bàn đấu thuộc về chắn thủ @Thăng Rùa 1990 bảng 7 bàn 21 thi đấu ngày 09/06 , 403đ...20M bảo
  [​IMG]
  Các cước kép, cước phụ HRCP CLSĐ NOBC...không có.

  BTC giải đấu xin gửi lời cám ơn tới các bang hội ,mạnh thường quân đã quan tâm và ủng hộ giải đấu cả về vật chất lẫn tinh thần. Cám ơn tổ TT&PV , các chắn thủ đã tham gia thi đấu và tất cả ae trong group Hội Chắn Bắc Ninh... đã góp phần để giải đấu được diễn ra và kết thúc tốt đẹp.
  Danh Sách Ủng Hộ giải đấu:
  1. @Doaremon ...1 tỷ bảo + 1 bộ ấm chén sân đình
  2 .@chanvuongvtcl01...100m bảo
  3. @ngominh1976.........50m bảo
  4. @Chắn Hội Hà Tây .....100m bảo
  5. cặp đánh kèo @Chiến Binh 999 @Hồng Thược 77 ...100m bảo
  6. @967108166 ...50m bảo
  7. 4 chắn thủ đánh kèo @Đàm thanh tùng102 @Tài Me 1995 @Quangnam2te @TiênAnhAnh ...100m bảo
  8. 4 chắn thủ đánh kèo @tung87 @dapchetanthit_959582 @Quang Trung 82 @nguyenvankhoi_2013 ...100m bảo
  9. @Mr_ Mười 89 ...50m bảo
  10. @thanhtuan67 ...50m bảo.
  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  Trân trọng thông báo...!

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 22/7/19
  Quốc yên1986Quang Trung 82 thích điều này.
 17. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  HỘI CHẮN BẮC NINH
  Ban Tổ chức GIẢI QUAN HỌ QUÊ TÔI THÁNG 07

  TRAO GIẢI CHO CÁC CHẮN THỦ
  Đã tìm được 4 chắn thủ xuất sắc nhất GIẢI
  Giải thưởng:
  - Giải nhất thuộc về chắn thủ, @ngodannga nhận được ..600M bảo + 1 bộ ấm chén sân đình do TB Đối nội Đối ngoại @Doaremon @nguyễn trọng Thuận thân tặng.
  Giải nhì: thuộc về chắn thủ @Thăng Rùa 1990 nhận được....400M bảo
  -Giải ba: thuộc về chắn thủ @bin vu, @Vuong gia Bin nhận được ....300M bảo
  Giải tư:thuộc về chắn thủ @duchai72 nhận được .....200M bảo
  GIẢI chắn thủ có số điểm cao nhất GIẢI đấu thuộc về chắn thủ @Thăng Rùa 1990 với số điểm + 403đ ,nhận được......20M bảo
  - BTC, cảm ơn tổ trọng tài:
  @tung87, @Quang Trung 82,@QUỐC yên 1986,@Tài Me 1995,@caudoi1977, @Hội chắn kinh Bắc ,
  - cảm ơn các chắn thủ đã nhiệt tình tham gia giải, cùng các cổ đông viên đã vào cổ vũ nhiệt tình, đã góp phần tạo nên GIẢI đấu thành công tốt đẹp
  - hẹn gặp lại các bạn vào GIẢI đấu QUAN HỌ QUÊ TÔI tháng 08
  Thay mặt hội chắn Bắc Ninh
  Trưởng Ban tài chính. @Hội chắn kinh Bắc đã TRAO giải cho các chắn thủ
  Trân trọng & thân mến
  Screenshot_20190722-080750_Chn Sn nh. Screenshot_20190722-080859_Chn Sn nh. Screenshot_20190722-081059_Chn Sn nh. Screenshot_20190722-081201_Chn Sn nh. Screenshot_20190722-081319_Chn Sn nh. Screenshot_20190722-081842_Chn Sn nh. Screenshot_20190722-093726_Chn Sn nh.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 22/7/19
  Quang Trung 82, Quốc yên1986tung87 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.