[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/21.

 1. Quá Thể

  Quá Thể Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 212 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 2. Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @namdinh0022
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 172 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 3. Đùa Vui

  Đùa Vui Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: +113 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 4. Đùa Dai

  Đùa Dai Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được:111 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 5. nguyenhoangchien

  nguyenhoangchien Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được:123 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHHải Yến H.P thích điều này.
 6. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: namdinh0022
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @Ngày_Hôm_Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 109 điểm
   
  TCSK_TDHmaithuy thích điều này.
 7. maithuy

  maithuy Thành Nam SĐ

  TCSK_TDHHải Yến H.P thích điều này.
 8. hoa sơn4

  hoa sơn4 Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @hải yến hp
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 106 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 9. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Dự đoán trận chung kết “ĐÊM HỘI LONG TRÌ 2021”
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Hải Yến HP
  Ba : Ngày_Hôm_Qua
  Số điểm nhà vô địch: 151₫
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 10. UHAAMD2021-24

  UHAAMD2021-24 Chắn hội MU

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 108 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 11. Hồ Hà

  Hồ Hà Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @ngày_hôm_qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 157điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 12. Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @lan6886x
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 86 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 13. K Ngọc Anh Thư

  K Ngọc Anh Thư Lý trưởng

  Dự đoán trận chung kết “ĐÊM HỘI LONG TRÌ 2021”
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Hải Yến HP
  Ba : Ngày_Hôm_Qua
  Số điểm nhà vô địch: 186 ₫
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 14. Khuất Quốc Khánh

  Khuất Quốc Khánh Chắn hội MU

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 85 điểm
  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!


   
  TCSK_TDH thích điều này.
 15. akahuy

  akahuy Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 178đ
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 16. Tay Chan Ga

  Tay Chan Ga Tiêu Dao Hội

  Dự đoán Chung kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhât: Ngày - Hôm -Qua
  Nhì : namđinh0022
  Ba: Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 125
  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ
   
 17. DUY 1986 PT

  DUY 1986 PT Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @namdinh0022
  Điểm số nhà vô địch đạt được:119điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 18. pham van tinh

  pham van tinh Thổ địa

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_Hôm_Qua
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Hải Yến HP

  Điểm số nhà vô địch đạt được: +150đ
  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 19. daicahg8

  daicahg8 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_Hôm_Qua
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 186 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 20. daicahg9

  daicahg9 Học chơi

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải yến hp
  Nhì: @Ngày_Hôm_Qua
  Ba: @namdinh0022
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 140 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!