[Sự kiện] Giải đấu "Chinh phục giấc mơ tháng 8.2018" Chắn hội MU

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi TCSK Chắn hội MU, 25/7/18.

 1. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick: zangteehee1
  - ID: 3707671
  - SĐT: 0945538869
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 2. duylongkorea1

  duylongkorea1 Chắn hội MU

  ƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick:..duylongkorea
  - ID:....4590126........................
  - SĐT:...01042740909.........................
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian:...không............
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 3. duylongkorea1

  duylongkorea1 Chắn hội MU

  Mong la em dc tham gia
   
  namdinh0022Cau Le Chi thích điều này.
 4. hoanglangtu280485

  hoanglangtu280485 Chánh tổng

  Đơn đăng kí thi đấu giải "chinh phục giấc mơ tháng 8.2018"
  -tên nick: hoanglangtu2804
  -id 3888842
  - sđt 0977491293
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian không,
  -Tôi xin cam kết chấp hành mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Hương Bầu, namdinh0022Cau Le Chi thích điều này.
 5. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018":
  - Tên nick: Cau Le Chi
  - ID: 3866555
  - SĐT: 0914337138
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu!
   
 6. songlo56

  songlo56 Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝGIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick: Tình Nhân Của Trà Đá. ( nick phụ )
  - ID: 4904490
  - Sđt: hỏi BTC.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không.
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chi, suoidoibvnamdinh0022 thích điều này.
 7. kieneuro1993

  kieneuro1993 Thổ địa

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick: kieneuro1993
  - Id:3707484
  - SĐT:0869123882
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian:có
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chi, suoidoibvnamdinh0022 thích điều này.
 8. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

  Đơn Đăng Kí Thi Đấu Giải " Chinh Phục Giấc Mơ Tháng 8.2018"
  _Tên nick : suoidoibv
  _ Id: 88088
  _Sđt: 0915071979
  _Yêu cầu đặc biệt về thời gian : không có
  _Tôi xin cam kết chấp hành mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chi, kieneuro1993namdinh0022 thích điều này.
 9. giangphamlc01

  giangphamlc01 Chánh tổng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick: giangphamlc01
  - ID: 2469707
  - SĐT: 0989.666.371
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chi, kieneuro1993namdinh0022 thích điều này.
 10. Caodungtb

  Caodungtb Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick:caodungtb
  - ID: 4472117
  - SĐT: 01636057569
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 11. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nick này có phải nộp phí không anh @Lâm Phú Bình
   
 12. thu huong 2008

  thu huong 2008 Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu "chinh phuc giấc mơ tháng 8.2018"
  - ten nick: thu huong 3008
  - id 2981637
  - sdt 01257500611
  - yêu cầu đặc về thời gian : không
  - tôi xin cam kết thực hiện moi điều lệ của giải đấu
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 13. ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick : TUANCHEVROLET
  - Id: 4170141
  - SĐT: 0972454245
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian:không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 14. songlo56

  songlo56 Chắn hội MU

   
  TUẤNANH13011982, namdinh0022Cau Le Chi thích điều này.
 15. Tuấn Raido

  Tuấn Raido Lý trưởng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018":
  - Tên nick: Tuấn Raido
  - ID: 4339044
  - SĐT: 0985811887
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu!
   
  bóng đêm đã về , namdinh0022Cau Le Chi thích điều này.
 16. Vợ Là Nhà

  Vợ Là Nhà Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU :" CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  TÊN NICK: Vợ Là Nhà
  ID: 4321686
  FB: Vợ Là Nhà
  YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ THỜI GIAN: Không
  TÔI XIN CAM KẾT THỰC HIỆN MỌI ĐIỀU LỆ CỦA GIẢI ĐẤU!
   
  bóng đêm đã về , Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 17. behaybuon141

  behaybuon141 Lý trưởng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick:behaybuon141
  - ID:3035418
  - SĐT:01636040407
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian:không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 18. xuan_17

  xuan_17 Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick: xuan_17
  - ID: 2869202
  - SĐT: 0978431683
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 19. Nguyễn Thiên Trường

  Nguyễn Thiên Trường Chắn hội MU

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU "CHINH PHỤC GIẤC MƠ THÁNG 8.2018"
  - Tên nick: Nguyễn Thiên Trường
  - ID: 1223880
  - SĐT: 0914.234.246
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu.
   
  hailam2009Cau Le Chi thích điều này.
 20. anh ham choj

  anh ham choj Lý trưởng

  "Đơn đăng ký giải đấu "chinh phục giấc mơ tháng 8.2018
  - tên nick: anh ham choj
  - ID: 2821493
  - SDT: 0968528238
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  - Tôi xin cam kết thực hiện mọi điều lệ của giải đấu .
   
  kieneuro1993, Cau Le Chi, phnhi11071 người khác thích điều này.