[Sự kiện] Các trận đấu giao lưu

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi vuabip131, 23/5/18.

 1. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Trận đấu giao lưu sẽ đc lùi đến 21h ngày 20/6. Bốn chắn thủ @Gadaubac Tueminh , @dungkute24 , @Tào 1 , @Cọp Cái và trọng tài @Hư Trúc Tử cập nhật lại giờ thi đấu mới nhé.
   
  Tào 1 thích điều này.
 2. giagia86681

  giagia86681 Chánh tổng

  GadaubacTueminh thích điều này.
 3. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 4. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 5. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 6. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 7. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 8. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 9. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 10. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 11. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 12. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 13. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 14. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 15. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 16. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 17. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 18. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 19. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 20. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.