[Chắn] Tường thuật trực tiếp giải đấu"HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN II"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi hồthanh41, 27/10/20.

 1. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 2. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 3. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 4. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 5. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 6. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 7. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 8. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  Ngố Xinh Xinh thích điều này.
 9. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 10. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  Ngố Xinh Xinh thích điều này.
 11. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 12. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 13. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 14. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 15. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 16. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 17. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 18. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 19. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 20. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương