TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ - NHẤT NHẤT KHÔNG NHÌ

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 9/7/15.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 2. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Nguyễn Tiểu ThươngDẾ MÈN 80 thích điều này.
 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 4. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Chỉnh sửa lần cuối: 13/7/15
  DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Chỉnh sửa lần cuối: 13/7/15
  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 10. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 11. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 12. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80, hamsay68Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80, Nguyễn Tiểu Thươnghamsay68 thích điều này.
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  hamsay68DẾ MÈN 80 thích điều này.
 15. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Ván 24: Maicoi 34, Tàn CL 40, ali 32, usarmy 106. Người Mỹ ăn mỳ tôm trứng
  24.
   
  DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80hamsay68 thích điều này.
 17. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 19. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 20. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.