[Sự kiện] Tường thuật trực tiếp giải đấu "Chắn hội Hà Nội Mở rộng 2021"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 28/9/21.

 1. [SĐ] Trọng Tài 3

  [SĐ] Trọng Tài 3 Chánh tổng

 2. [SĐ] Trọng Tài 12

  [SĐ] Trọng Tài 12 Chánh tổng

 3. [SĐ] Trọng Tài 6

  [SĐ] Trọng Tài 6 Chánh tổng

 4. [SĐ] Trọng Tài 8

  [SĐ] Trọng Tài 8 Chánh tổng

 5. [SĐ] Trọng Tài 4

  [SĐ] Trọng Tài 4 Chánh tổng

 6. [SĐ] Trọng Tài 16

  [SĐ] Trọng Tài 16 Chánh tổng

 7. [SĐ] Trọng Tài 14

  [SĐ] Trọng Tài 14 Chánh tổng

 8. [SĐ] Trọng Tài 18

  [SĐ] Trọng Tài 18 Lý trưởng

 9. [SĐ] Trọng Tài 12

  [SĐ] Trọng Tài 12 Chánh tổng

 10. [SĐ] Trọng Tài 3

  [SĐ] Trọng Tài 3 Chánh tổng

 11. [SĐ] Trọng Tài 8

  [SĐ] Trọng Tài 8 Chánh tổng

 12. [SĐ] Trọng Tài 6

  [SĐ] Trọng Tài 6 Chánh tổng

 13. [SĐ] Trọng Tài 4

  [SĐ] Trọng Tài 4 Chánh tổng

 14. [SĐ] Trọng Tài 14

  [SĐ] Trọng Tài 14 Chánh tổng

 15. [SĐ] Trọng Tài 16

  [SĐ] Trọng Tài 16 Chánh tổng

 16. [SĐ] Trọng Tài 18

  [SĐ] Trọng Tài 18 Lý trưởng

 17. [SĐ] Trọng Tài 3

  [SĐ] Trọng Tài 3 Chánh tổng

 18. [SĐ] Trọng Tài 12

  [SĐ] Trọng Tài 12 Chánh tổng

 19. [SĐ] Trọng Tài 4

  [SĐ] Trọng Tài 4 Chánh tổng

 20. [SĐ] Trọng Tài 8

  [SĐ] Trọng Tài 8 Chánh tổng