[Sự kiện] Tường thuật trực tiếp giải đấu "Chắn hội Hà Nội Mở rộng 2021"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 28/9/21.

 1. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 2. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 3. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 4. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 5. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 6. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 7. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 8. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 9. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 10. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 11. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 12. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 13. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 14. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 15. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 16. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 17. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 18. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 19. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng

 20. [SĐ] Trọng Tài 1

  [SĐ] Trọng Tài 1 Chánh tổng