[Sự kiện] Tường thuật trực tiếp giải đấu "Chắn hội Hà Nội Mở rộng 2021"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 28/9/21.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 5. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
 1. [SĐ] Trọng Tài 18

  [SĐ] Trọng Tài 18 Lý trưởng

 2. [SĐ] Trọng Tài 6

  [SĐ] Trọng Tài 6 Lý trưởng

 3. [SĐ] Trọng Tài 8

  [SĐ] Trọng Tài 8 Chánh tổng

 4. [SĐ] Trọng Tài 14

  [SĐ] Trọng Tài 14 Chánh tổng

 5. [SĐ] Trọng Tài 4

  [SĐ] Trọng Tài 4 Chánh tổng

 6. [SĐ] Trọng Tài 3

  [SĐ] Trọng Tài 3 Chánh tổng

 7. [SĐ] Trọng Tài 12

  [SĐ] Trọng Tài 12 Chánh tổng

 8. [SĐ] Trọng Tài 16

  [SĐ] Trọng Tài 16 Chánh tổng

 9. [SĐ] Trọng Tài 18

  [SĐ] Trọng Tài 18 Lý trưởng

 10. [SĐ] Trọng Tài 6

  [SĐ] Trọng Tài 6 Lý trưởng

 11. [SĐ] Trọng Tài 14

  [SĐ] Trọng Tài 14 Chánh tổng

 12. [SĐ] Trọng Tài 4

  [SĐ] Trọng Tài 4 Chánh tổng

 13. [SĐ] Trọng Tài 8

  [SĐ] Trọng Tài 8 Chánh tổng

 14. [SĐ] Trọng Tài 12

  [SĐ] Trọng Tài 12 Chánh tổng

 15. [SĐ] Trọng Tài 3

  [SĐ] Trọng Tài 3 Chánh tổng

 16. [SĐ] Trọng Tài 6

  [SĐ] Trọng Tài 6 Lý trưởng

 17. [SĐ] Trọng Tài 16

  [SĐ] Trọng Tài 16 Chánh tổng

 18. [SĐ] Trọng Tài 18

  [SĐ] Trọng Tài 18 Lý trưởng

 19. [SĐ] Trọng Tài 4

  [SĐ] Trọng Tài 4 Chánh tổng

 20. [SĐ] Trọng Tài 14

  [SĐ] Trọng Tài 14 Chánh tổng

 21. [SĐ] Trọng Tài 8

  [SĐ] Trọng Tài 8 Chánh tổng