[Sự kiện] Tường thuật trực tiếp giải "Công Thần Đại Chiến 2018"-Dành cho trọng tài

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod22, 23/11/18.

 1. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 2. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 3. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 5. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 7. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 8. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 9. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 10. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 11. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 12. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 13. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 14. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 15. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

 16. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 17. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 18. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 19. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
  Tào Tháo thích điều này.