[Sự kiện] Tường thuật trực tiếp giải "Công Thần Đại Chiến 2018"-Dành cho trọng tài

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod22, 23/11/18.

 1. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 2. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 3. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 5. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 7. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 8. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 9. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 10. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 11. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 12. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 13. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 14. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 15. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 16. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 17. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 18. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
 19. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/12/18
  Tào Tháo thích điều này.