[Cập nhật] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CÁC TRẬN ĐẤU THUỘC GIẢI "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 7 (2021)

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi TCSK_CHHP, 25/5/21.

 1. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 4. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 6. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 7. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 8. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 9. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 11. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 12. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 13. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 14. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 15. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 16. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 18. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 19. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 20. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây