[Sự kiện] Tường thuật giải đấu Tiêu Dao Du

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi TCSK_TDH, 3/7/18.

 1. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 8 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpuzbp_v3s

  v 8.
   
 2. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 3. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 4. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 9 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpuzi6_v3s

  v 9.
   
 5. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 10 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpuzm3_v3s

  v 10.
   
 6. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 7. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 11 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qpuzqn_v3s

  v 11.
   
 8. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 9. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 12 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpuzve_v3s

  v 12.

  v 12 KT.
   
 10. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 11. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 13 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpv00e_v3s

  v 13.
   
 12. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 13. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 14 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpv04t_v3s

  v 14.
   
 14. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 15. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 15 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpv09w_v3s

  v 15.
   
 16. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 17. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 18. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 16 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qpv0ef_v3s

  v 16.
   
 19. mrbond2002

  mrbond2002 Chánh tổng

 20. Hư Trúc Tử

  Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

  Trận thi đấu tại Bảng A - Giải đấu TIÊU DAO DU LẦN THỨ 29 - Phiên bản Bễ Mồm giữa 4 chắn thủ: DO TOAN NB - ĐìnhGừng - Vua Trò Chơi - Hồ Ngọc_ Linh

  Ván 17 KT: https://chanphom.com/replay2?l=l1qpv0lq_v3s

  v 17.