[Chắn] [ TƯỜNG THUẬT] Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 22/10/21.

 1. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 3. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 4. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 5. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 6. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 7. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 8. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 9. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 10. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 11. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 12. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 13. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 14. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 15. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 16. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 18. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

 19. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 20. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng