TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHHP MỞ RỘNG LẦN 1"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Nobitaviet05, 28/2/16.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 2. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 4. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin LoveNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 10. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 11. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 12. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin LoveNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 15. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  KuBin Love thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  THIÊN_VINHKuBin Love thích điều này.
 17. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  THIÊN_VINHKuBin Love thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  THIÊN_VINHKuBin Love thích điều này.
 19. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  THIÊN_VINHKuBin Love thích điều này.
 20. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  vũ đình vinh, THIÊN_VINH, Tào Tháo4 others thích điều này.