TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 13/5/19.

 1. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05Seo 1976 thích điều này.
 2. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05Seo 1976 thích điều này.
 3. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05Seo 1976 thích điều này.
 4. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05Seo 1976 thích điều này.
 5. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05Seo 1976 thích điều này.
 6. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 7. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 8. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 9. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Chỉnh sửa lần cuối: 9/6/19
  Nobitaviet05 thích điều này.
 10. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 11. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 15. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 18. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 19. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 20. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.