TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 14/5/18.

 1. Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Sauuruou
  2. Cuongxadan
  3. Ông Giáo Làng Hồ
  4. Hoanglangtu2804
   
  ken_ars thích điều này.
 2. tbac007

  tbac007 Lý trưởng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Sauuruou
  2. Hoanglangtu2804
  3. Ông Giáo Làng Hồ
  4. Cuongxadan
   
 3. TrymCong

  TrymCong Chánh tổng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Sauuruou
  2. Ông Giáo Làng Hồ
  3. Cuongxadan
  4. Hoanglangtu2804
   
  pham van tinhken_ars thích điều này.
 4. tbac006

  tbac006 Chánh tổng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Ông Giáo Làng Hồ
  2. Sauuruou

  3. Cuongxadan
  4. Hoanglangtu2804
   
 5. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  taisao777 thích điều này.
 6. Đan Quat Xuất Khẩu

  Đan Quat Xuất Khẩu Lý trưởng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Cuongxadan

  2. Hoanglangtu2804
  3.Sauuruou
  4. Ông Giáo Làng Hồ
   
 7. chanvagai123

  chanvagai123 Chắn thú chơi tao nhã của người quân tử

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Hoanglangtu2804

  2. Sauuruou
  3.Cuongxadan
  4. Ông Giáo Làng Hồ
   
 8. Cai Sữa

  Cai Sữa Chánh tổng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Sauuruou

  2. Cuongxadan
  3.Hoanglangtu2804
  4. Ông Giáo Làng Hồ
   
  taisao777 thích điều này.
 9. Nghĩ Đến Là Thèm

  Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Hoanglangtu2804
  2. Sauuruou
  3.Cuongxadan
  4. Ông Giáo Làng Hồ
   
 10. tbac008

  tbac008 Lý trưởng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Hoanglangtu2804
  2. Ông Giáo Làng Hồ
  3.Cuongxadan
  4. Sauuruou
   
 11. Rậm Râu

  Rậm Râu Lý trưởng

  TÔI DỰ ĐOÁN
  Kết quả:
  1. Sauuruou
  2. Hoanglangtu2804
  3. Cuongxadan
  4. Ông Giáo Làng Hồ
   
  ken_ars thích điều này.
 12. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Sauuruou
  2. Ông Giáo Làng Hồ
  3. Cuongxadan
  4. Hoanglangtu2804
   
  quyettimvo, pham van tinhken_ars thích điều này.
 13. xxx_o0o_xxx

  xxx_o0o_xxx Chánh tổng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Ông Giáo Làng Hồ
  2. Sauuruou
  3. Cuongxadan
  4. Hoanglangtu2804
   
 14. Hoa Thị Nguyệt

  Hoa Thị Nguyệt Lý trưởng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Ông Giáo Làng Hồ
  2. Hoanglangtu2804

  3. Cuongxadan
  4. Sauuruou
   
 15. dachem123

  dachem123 Thổ địa

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Sauuruou
  2. Ông Giáo Làng Hồ

  3. Hoanglangtu2804
  4. Cuongxadan
   
  ken_ars thích điều này.
 16. Thần thơ Thánh tửu

  Thần thơ Thánh tửu Chánh tổng

  Tôi xin dự đoán:
  Kết quả:
  1. Hoanglangtu2804
  2. Ông Giáo Làng Hồ

  3. Cuongxadan
  4. Sauuruou
   
  ken_ars thích điều này.
 17. kichon1984

  kichon1984 Chắn hội Hải Phòng

  taisao777hoanglangtu2804 thích điều này.
 18. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Mạnh dạn Gia Cát Dự:
  1. @hoanglangtu2804
  2. @Ông Giáo Làng Hồ
  3. @Sauuruou
  4. @cuongxadan .
  Chúc 4 chắn thủ thi đấu tập trung, tự tin và chiến thắng!
  Chúc buổi off HP vui vẻ, thành công rực rỡ!
   
  pham van tinh, taisao777hoanglangtu2804 thích điều này.
 19. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 20. quyettimvo

  quyettimvo Tiêu Dao Hội

  Dự đoán:
  1. Sauuruou
  2. Hoanglangtu
  3. Cuongxadan
  4. Ông giáo làng hồ
  ^:)^^:)^^:)^
   
  pham van tinh thích điều này.