TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 2"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 11/9/16.

 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 2. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 5. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Giải " CH Hải Phòng mở rộng lần 2 "
  Vòng 1 Ván Bàn 2 giữa 4 chắn thủ Vietbaclknhp, Thanhhuong251189, Lamtythoi, CONG_TY_THUAN_PHAT_
  bắt đầu
  bat dau.
   
  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 6. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Tịnh_Đế, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Tịnh_ĐếANH HYE thích điều này.
 10. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Tịnh_Đế, Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 11. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 15. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Tịnh_Đế, ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 17. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.
 18. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

 19. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  ANH HYE thích điều này.
 20. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05ANH HYE thích điều này.