[Chắn] TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI HÀ NỘI - 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 7/9/19.

 1. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 2. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 3. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 4. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 5. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 7. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 8. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 9. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 11. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 13. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 14. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 15. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 16. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 17. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 19. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 20. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.