[Chắn] Tường Thuật Đêm Hội Long Trì 2019

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 21/7/19.

 1. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 2. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 3. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 4. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 5. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 6. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 7. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 8. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 9. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 10. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 11. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 12. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 13. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 14. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 15. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 16. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 17. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 18. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 19. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 20. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội