[Chắn] TTTT những trận giao lưu ủng hộ quỹ giải đấu"HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN II"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi chanvuongvtcl01, 23/10/20.

 1. Nhất Cận

  Nhất Cận Trưởng ban TC,Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 2. Chiến binh HD

  Chiến binh HD Chánh tổng

 3. Trung Vuong Chan Thu

  Trung Vuong Chan Thu Chánh tổng

 4. Nhất Cận

  Nhất Cận Trưởng ban TC,Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 6. Chiến binh HD

  Chiến binh HD Chánh tổng

 7. Trung Vuong Chan Thu

  Trung Vuong Chan Thu Chánh tổng

 8. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 9. Trung Vuong Chan Thu

  Trung Vuong Chan Thu Chánh tổng

 10. Nhất Cận

  Nhất Cận Trưởng ban TC,Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 11. Trung Vuong Chan Thu

  Trung Vuong Chan Thu Chánh tổng

 12. Chiến binh HD

  Chiến binh HD Chánh tổng

 13. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 14. Trung Vuong Chan Thu

  Trung Vuong Chan Thu Chánh tổng

 15. Nhất Cận

  Nhất Cận Trưởng ban TC,Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 16. Chiến binh HD

  Chiến binh HD Chánh tổng

 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 18. Nhất Cận

  Nhất Cận Trưởng ban TC,Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 19. Trung Vuong Chan Thu

  Trung Vuong Chan Thu Chánh tổng

 20. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD