[Sự kiện] TTTT Giao hữu ủng hộ giải đấu "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ hải giai huynh đệ"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi TCSK_CHLT, 20/3/23.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 2. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 3. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 26 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs14q4_uxw_ec 26.
   
 4. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 5. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 6. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 7. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 27 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs14ui_uxw_o6 27.
   
 8. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 9. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 28 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs14y5_uxw_8l 28.
   
 10. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 11. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 12. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 29 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs152d_uxw_dg 29.
   
 13. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 14. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 30 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs156h_uxw_7x 30.
   
 15. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 16. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 17. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 18. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 31 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs15b8_uxw_6b 31.
   
 19. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 20. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Đại diện Hội chắn Ninh Bình: @buidinhduc - @MINH PHONG 35
  Đại diện Chắn Hội Lèo Tôm: @thuc0989 - @ankhangthịnhvượng86

  - Thời gian: 20h30 ngày 24/03/2023
  - Địa điểm thi đấu: Khu Chánh tổng - Huyện đường - Bàn 1
  - Mức cược: 500k, ù suông, không nuôi gà, thời gian 20s, cài xin chơi tính điểm
  - Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ.
  - Kết thúc trận đấu, Hội chắn Ninh Bình ủng hộ giải đấu 1.000.000VND
  - Trọng tài: @Ngố Xinh
  Ván 32 : https://chanphom.com/replay?l=l1rs15ex_uxw_39 32.