[Gặp mặt] TTTT Giải đấu Hội chắn Ninh Bình mở rộng 2021

Thảo luận trong 'Hội chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi Hội chắn Ninh Bình, 31/5/21.

 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 4. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 6. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  Kính cụ 80 thích điều này.
 7. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 8. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 9. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 10. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 11. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 12. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 13. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 14. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 15. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 16. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 18. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

 19. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  12nhandiep12, Kính cụ 80anhkm01 thích điều này.
 20. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình