[Sự kiện] TTTT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI HÀ NỘI - SỰ HỒI SINH KỲ DIỆU"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 26/9/20.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 2. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 3. bashkai

  bashkai Chánh tổng

 4. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

 5. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 7. Trần Hồng Điệp

  Trần Hồng Điệp Thổ địa

 8. Canon LBP3300

  Canon LBP3300 Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 9. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

 10. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 11. Trần Hồng Điệp

  Trần Hồng Điệp Thổ địa

 12. bashkai

  bashkai Chánh tổng

 13. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 14. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

 15. Canon LBP3300

  Canon LBP3300 Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 17. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 18. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

 19. Trần Hồng Điệp

  Trần Hồng Điệp Thổ địa

 20. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 21. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng