[Chắn] TTTT CÁC TRẬN THI ĐẤU - GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi TCSK CHẮN HỘI MU, 20/4/22.

 1. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

  TTTT GIẢI ĐẤU .
  "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  Trận đấu thuộc bảng E.
  Thời gian : 20h30 ngày 14 tháng 05 năm 2022.
  Địa điểm : Bàn 1_Tri Phủ Đại Lầu _Khu Chánh Tổng.
  Chắn thủ tham gia:
  1_@Lê Ngọc Trung.
  2_@anhem033.
  3_@Hải Đăng 2017.
  4_@Manh Tung2311.
  Ván 19 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1rbvmn0_v3g_49
  ChanPro2022.5.14.21.23.20.WEB.
   
 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 3. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Hội chắn Hải Dương

 4. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

  TTTT GIẢI ĐẤU .
  "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  Trận đấu thuộc bảng E.
  Thời gian : 20h30 ngày 14 tháng 05 năm 2022.
  Địa điểm : Bàn 1_Tri Phủ Đại Lầu _Khu Chánh Tổng.
  Chắn thủ tham gia:
  1_@Lê Ngọc Trung.
  2_@anhem033.
  3_@Hải Đăng 2017.
  4_@Manh Tung2311.
  Ván 20 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1rbvms3_v3g_o2
  ChanPro2022.5.14.21.26.23.WEB.
   
 5. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 6. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 7. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Hội chắn Hải Dương

 8. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 9. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

  TTTT GIẢI ĐẤU .
  "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  Trận đấu thuộc bảng E.
  Thời gian : 20h30 ngày 14 tháng 05 năm 2022.
  Địa điểm : Bàn 1_Tri Phủ Đại Lầu _Khu Chánh Tổng.
  Chắn thủ tham gia:
  1_@Lê Ngọc Trung.
  2_@anhem033.
  3_@Hải Đăng 2017.
  4_@Manh Tung2311.
  Ván 21 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1rbvmxv_v3g_1f
  ChanPro2022.5.14.21.29.53.WEB.
   
 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 11. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Hội chắn Hải Dương

 12. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 13. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 14. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

  TTTT GIẢI ĐẤU .
  "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  Trận đấu thuộc bảng E.
  Thời gian : 20h30 ngày 14 tháng 05 năm 2022.
  Địa điểm : Bàn 1_Tri Phủ Đại Lầu _Khu Chánh Tổng.
  Chắn thủ tham gia:
  1_@Lê Ngọc Trung.
  2_@anhem033.
  3_@Hải Đăng 2017.
  4_@Manh Tung2311.
  Ván 22 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1rbvn3d_v3g_mj
  ChanPro2022.5.14.21.33.11.WEB.
   
 15. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Hội chắn Hải Dương

 16. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 17. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn Hội Hải Phòng

  TTTT GIẢI ĐẤU .
  "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  Trận đấu thuộc bảng E.
  Thời gian : 20h30 ngày 14 tháng 05 năm 2022.
  Địa điểm : Bàn 1_Tri Phủ Đại Lầu _Khu Chánh Tổng.
  Chắn thủ tham gia:
  1_@Lê Ngọc Trung.
  2_@anhem033.
  3_@Hải Đăng 2017.
  4_@Manh Tung2311.
  Ván 23 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1rbvn5x_v3g_oh
  ChanPro2022.5.14.21.34.41.WEB.
   
 18. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

 19. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Hội chắn Hải Dương

 20. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD