[Chắn] TTTT CÁC TRẬN GIAO HỮU ỦNG HỘ GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi TCSK Thành Nam SĐ, 5/8/21.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. TNSĐ Trọng Tài 14

  TNSĐ Trọng Tài 14 Chánh tổng

  Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. TNSĐ Trọng Tài 18

  TNSĐ Trọng Tài 18 Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021”

  TTTT trận đấu: Giao lưu và ủng hộ Giải đấu
  1. Địa điểm: Bàn 18. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h30 - Ngày 12/08/2021
  3. Luật thi đấu: Ù suông, thời gian 20s, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ chéo cánh. Mức cược: 500.000 Bảo.


  + Danh sách chắn thủ:
  @thuý hải dương , @DPK8680 , @haoh7640 , @mrtombeo


  + VÁN 22 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qxqdrh_uyd

  ChanPro2021.8.12.21.33.9.WEB.
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. TNSĐ Trọng Tài 10

  TNSĐ Trọng Tài 10 Chánh tổng

  [​IMG]
  1. Địa điểm: Bàn 16. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h00 - Ngày 12/08/2021
  CHĂN THỦ THAM GIA : @Ngũ Độc LamYY_@Chư_Bát _Giới & @phan8668 _@Định Đoàn Bảo.

  Ván 26 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qxqdva_uyb
  ChanPro2021.8.12.21.35.31.WEB.
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. TNSĐ Trọng Tài 18

  TNSĐ Trọng Tài 18 Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021”

  TTTT trận đấu: Giao lưu và ủng hộ Giải đấu
  1. Địa điểm: Bàn 18. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h30 - Ngày 12/08/2021
  3. Luật thi đấu: Ù suông, thời gian 20s, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ chéo cánh. Mức cược: 500.000 Bảo.


  + Danh sách chắn thủ:
  @thuý hải dương , @DPK8680 , @haoh7640 , @mrtombeo


  + VÁN 23 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qxqdvz_uyd

  ChanPro2021.8.12.21.35.52.WEB.
   
 5. TNSĐ Trọng Tài 14

  TNSĐ Trọng Tài 14 Chánh tổng

 6. TNSĐ Trọng Tài 15

  TNSĐ Trọng Tài 15 Chánh tổng

 7. TNSĐ Trọng Tài 18

  TNSĐ Trọng Tài 18 Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021”

  TTTT trận đấu: Giao lưu và ủng hộ Giải đấu
  1. Địa điểm: Bàn 18. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h30 - Ngày 12/08/2021
  3. Luật thi đấu: Ù suông, thời gian 20s, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ chéo cánh. Mức cược: 500.000 Bảo.


  + Danh sách chắn thủ:
  @thuý hải dương , @DPK8680 , @haoh7640 , @mrtombeo


  + VÁN 24 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qxqdz7_uyd

  ChanPro2021.8.12.21.37.47.WEB.
   
 8. TNSĐ Trọng Tài 10

  TNSĐ Trọng Tài 10 Chánh tổng

  [​IMG]
  1. Địa điểm: Bàn 16. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h00 - Ngày 12/08/2021
  CHĂN THỦ THAM GIA : @Ngũ Độc LamYY_@Chư_Bát _Giới & @phan8668 _@Định Đoàn Bảo.

  Ván 27 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qxqdyv_uyb
  ChanPro2021.8.12.21.37.40.WEB.
   
 9. TNSĐ Trọng Tài 15

  TNSĐ Trọng Tài 15 Chánh tổng

 10. TNSĐ Trọng Tài 14

  TNSĐ Trọng Tài 14 Chánh tổng

 11. TNSĐ Trọng Tài 10

  TNSĐ Trọng Tài 10 Chánh tổng

  [​IMG]
  1. Địa điểm: Bàn 16. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h00 - Ngày 12/08/2021
  CHĂN THỦ THAM GIA : @Ngũ Độc LamYY_@Chư_Bát _Giới & @phan8668 _@Định Đoàn Bảo.

  Ván 28 kết thúc.https://chanphom.com/replay?l=l1qxqe3e_uyb
  ChanPro2021.8.12.21.40.23.WEB.
   
 12. TNSĐ Trọng Tài 18

  TNSĐ Trọng Tài 18 Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021”

  TTTT trận đấu: Giao lưu và ủng hộ Giải đấu
  1. Địa điểm: Bàn 18. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h30 - Ngày 12/08/2021
  3. Luật thi đấu: Ù suông, thời gian 20s, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ chéo cánh. Mức cược: 500.000 Bảo.


  + Danh sách chắn thủ:
  @thuý hải dương , @DPK8680 , @haoh7640 , @mrtombeo


  + VÁN 25 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qxqe55_uyd

  ChanPro2021.8.12.21.41.22.WEB.
   
 13. TNSĐ Trọng Tài 14

  TNSĐ Trọng Tài 14 Chánh tổng

 14. TNSĐ Trọng Tài 15

  TNSĐ Trọng Tài 15 Chánh tổng

 15. TNSĐ Trọng Tài 10

  TNSĐ Trọng Tài 10 Chánh tổng

  [​IMG]
  1. Địa điểm: Bàn 16. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h00 - Ngày 12/08/2021
  CHĂN THỦ THAM GIA : @Ngũ Độc LamYY_@Chư_Bát _Giới & @phan8668 _@Định Đoàn Bảo.

  Ván 29 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qxqe88_uyb
  ChanPro2021.8.12.21.43.18.WEB.
   
 16. TNSĐ Trọng Tài 18

  TNSĐ Trọng Tài 18 Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021”

  TTTT trận đấu: Giao lưu và ủng hộ Giải đấu
  1. Địa điểm: Bàn 18. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h30 - Ngày 12/08/2021
  3. Luật thi đấu: Ù suông, thời gian 20s, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ chéo cánh. Mức cược: 500.000 Bảo.


  + Danh sách chắn thủ:
  @thuý hải dương , @DPK8680 , @haoh7640 , @mrtombeo


  + VÁN 26 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qxqe8q_uyd

  ChanPro2021.8.12.21.43.30.WEB.
   
 17. TNSĐ Trọng Tài 14

  TNSĐ Trọng Tài 14 Chánh tổng

 18. TNSĐ Trọng Tài 15

  TNSĐ Trọng Tài 15 Chánh tổng

 19. TNSĐ Trọng Tài 18

  TNSĐ Trọng Tài 18 Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021”

  TTTT trận đấu: Giao lưu và ủng hộ Giải đấu
  1. Địa điểm: Bàn 18. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h30 - Ngày 12/08/2021
  3. Luật thi đấu: Ù suông, thời gian 20s, không nuôi gà, xin chơi, tính điểm. Thi đấu 32 ván, 16 ván đổi chỗ chéo cánh. Mức cược: 500.000 Bảo.


  + Danh sách chắn thủ:
  @thuý hải dương , @DPK8680 , @haoh7640 , @mrtombeo


  + VÁN 27 KT: https://chanphom.com/replay?l=l1qxqedg_uyd

  ChanPro2021.8.12.21.46.21.WEB.
   
 20. TNSĐ Trọng Tài 10

  TNSĐ Trọng Tài 10 Chánh tổng

  [​IMG]
  1. Địa điểm: Bàn 16. Huyện Đường - Khu Chánh Tổng
  2. Thời gian: 20h00 - Ngày 12/08/2021
  CHĂN THỦ THAM GIA : @Ngũ Độc LamYY_@Chư_Bát _Giới & @phan8668 _@Định Đoàn Bảo.

  Ván 30 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qxqed4_uyb
  ChanPro2021.8.12.21.46.12.WEB.