[Sự kiện] TTTT Các trận giao hữu ủng hộ giải đấu "Chắn hội MU mở rộng lần 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 10/4/21.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 2. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  TRẬN ĐẤU GIAO LƯU ỦNG HỘ QUỸ GIẢI ĐẤU “ CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG - LẦN 4”
  Thành phần: 4 Vương gia @Sk Hipboy ,@Lạc Phú ,@tuan290914 ,@duylongkorea
  Địa điểm:
  Khu Chánh Tổng – Tri Phủ Đại Lầu - Bàn 1
  Thời gian: 20h30 - Ngày 16/04/2021
  Ván 7 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnstp_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.44.10.

  Ván 8 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnswy_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.46.07.

  Ván 9 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnt22_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.49.10.

  Ván 10 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnt6u_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.52.03.

  Ván 11 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntay_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.54.30.

  Ván 12 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntei_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.56.39.
   
 3. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 4. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 5. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 6. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 7. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 8. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 9. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  TRẬN ĐẤU GIAO LƯU ỦNG HỘ QUỸ GIẢI ĐẤU “ CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG - LẦN 4”
  Thành phần: 4 Vương gia @Sk Hipboy ,@Lạc Phú ,@tuan290914 ,@duylongkorea
  Địa điểm:
  Khu Chánh Tổng – Tri Phủ Đại Lầu - Bàn 1
  Thời gian: 20h30 - Ngày 16/04/2021
  Ván 13 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntiz_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.59.21.

  Ván 14 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntts_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.05.48 (1).

  Ván 15 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntx4_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.07.49.

  Ván 16 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnu1t_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.10.38. Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.10.43.
   
 10. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 11. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 12. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 13. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 14. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 15. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 16. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 17. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  TRẬN ĐẤU GIAO LƯU ỦNG HỘ QUỸ GIẢI ĐẤU “ CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG - LẦN 4”
  Thành phần: 4 Vương gia @Sk Hipboy ,@Lạc Phú ,@tuan290914 ,@duylongkorea
  Địa điểm:
  Khu Chánh Tổng – Tri Phủ Đại Lầu - Bàn 1
  Thời gian: 20h30 - Ngày 16/04/2021
  Ván 17 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnu7c_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.13.55.

  Ván 18 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnudg_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.17.35.

  Ván 19 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnuiz_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.20.54.

  Ván 20 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnunh_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.23.36.

  Ván 21 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnuv2_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.28.08.

  Ván 22 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnuzj_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.30.50 (1).
   
 18. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 19. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư kí Chắn Hội Hải Phòng

 20. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU