[Sự kiện] TTTT Các trận giao hữu ủng hộ giải đấu "Chắn hội MU mở rộng lần 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 10/4/21.

 1. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 2. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  TRẬN ĐẤU GIAO LƯU ỦNG HỘ QUỸ GIẢI ĐẤU “ CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG - LẦN 4”
  Thành phần: 4 Vương gia @Sk Hipboy ,@Lạc Phú ,@tuan290914 ,@duylongkorea
  Địa điểm:
  Khu Chánh Tổng – Tri Phủ Đại Lầu - Bàn 1
  Thời gian: 20h30 - Ngày 16/04/2021
  Ván 7 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnstp_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.44.10.

  Ván 8 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnswy_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.46.07.

  Ván 9 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnt22_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.49.10.

  Ván 10 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnt6u_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.52.03.

  Ván 11 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntay_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.54.30.

  Ván 12 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntei_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.56.39.
   
 3. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 4. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 5. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 6. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 7. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 8. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 9. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  TRẬN ĐẤU GIAO LƯU ỦNG HỘ QUỸ GIẢI ĐẤU “ CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG - LẦN 4”
  Thành phần: 4 Vương gia @Sk Hipboy ,@Lạc Phú ,@tuan290914 ,@duylongkorea
  Địa điểm:
  Khu Chánh Tổng – Tri Phủ Đại Lầu - Bàn 1
  Thời gian: 20h30 - Ngày 16/04/2021
  Ván 13 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntiz_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.20.59.21.

  Ván 14 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntts_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.05.48 (1).

  Ván 15 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrntx4_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.07.49.

  Ván 16 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnu1t_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.10.38. Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.10.43.
   
 10. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 11. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 12. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 13. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 14. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 15. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 16. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 17. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  TRẬN ĐẤU GIAO LƯU ỦNG HỘ QUỸ GIẢI ĐẤU “ CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG - LẦN 4”
  Thành phần: 4 Vương gia @Sk Hipboy ,@Lạc Phú ,@tuan290914 ,@duylongkorea
  Địa điểm:
  Khu Chánh Tổng – Tri Phủ Đại Lầu - Bàn 1
  Thời gian: 20h30 - Ngày 16/04/2021
  Ván 17 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnu7c_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.13.55.

  Ván 18 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnudg_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.17.35.

  Ván 19 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnuiz_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.20.54.

  Ván 20 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnunh_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.23.36.

  Ván 21 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnuv2_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.28.08.

  Ván 22 KT: https://chanphom.com/replay3?l=l1qrnuzj_v3g Chắn Pro 4.0 - 2021.04.16.21.30.50 (1).
   
 18. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 19. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

 20. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU