[Cập nhật] TTTT các trận giao hữu ủng hộ giải đấu " CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 9" (2023)

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi TCSK_CHHP, 11/5/23.

 1. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 2. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 3. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 4. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 5. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 6. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 7. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 8. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 9. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 10. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 11. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 12. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 13. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 14. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 15. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 16. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 17. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 18. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

 19. Hoa Bát Tiên

  Hoa Bát Tiên Chánh tổng

 20. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK