[Cập nhật] TTTT các trận giao hữu ủng hộ giải đấu " CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 9" (2023)

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi TCSK_CHHP, 11/5/23.

 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 4. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 6. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 7. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 8. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 9. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 11. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 12. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 13. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 14. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 15. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 16. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 18. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 19. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 20. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD