[Cập nhật] TTTT các trận giao hữu ủng hộ giải đấu Chắn hội Hải Phòng Mở Rộng Lần 8 (2022)

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi TCSK_CHHP, 16/5/22.

 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 2. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 4. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 6. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 7. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 8. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 9. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 11. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 12. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 13. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 14. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 15. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 16. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Hà_ Hồ thích điều này.
 18. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

 19. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

 20. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội