[Chắn] TTTT Các Kèo Ủng Hộ Giải Ninh Bình Mở Rộng 2021

Thảo luận trong 'Hội chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi Hội chắn Ninh Bình, 1/6/21.

 1. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 2. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Kết quả trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ hội CHNB.
  Giải đấu "Chắn hội Ninh Bình mở rộng năm 2021"
  Chắn thủ tham gia:
  TNSĐ: @chip 2006 & @bà Nhơn fc.
  HCNB: @Nguyến Thông 1985 & @chắn cố đô_35.
  Ván thứ 06 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qu6jl4_v0u
  ChanPro2021.6.4.20.46.13.WEB.
   
 3. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 4. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 6. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Kết quả trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ hội CHNB.
  Giải đấu "Chắn hội Ninh Bình mở rộng năm 2021"
  Chắn thủ tham gia:
  TNSĐ: @chip 2006 & @bà Nhơn fc.
  HCNB: @Nguyến Thông 1985 & @chắn cố đô_35.
  Ván thứ 07 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qu6jow_v0u
  ChanPro2021.6.4.20.48.33.WEB.
   
 7. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 8. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Kết quả trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ hội CHNB.
  Giải đấu "Chắn hội Ninh Bình mở rộng năm 2021"
  Chắn thủ tham gia:
  TNSĐ: @chip 2006 & @bà Nhơn fc.
  HCNB: @Nguyến Thông 1985 & @chắn cố đô_35.
  Ván thứ 08 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qu6js1_v0u
  ChanPro2021.6.4.20.50.22.WEB.
   
 9. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 11. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 12. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Kết quả trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ hội CHNB.
  Giải đấu "Chắn hội Ninh Bình mở rộng năm 2021"
  Chắn thủ tham gia:
  TNSĐ: @chip 2006 & @bà Nhơn fc.
  HCNB: @Nguyến Thông 1985 & @chắn cố đô_35.
  Ván thứ 09 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qu6jwk_v0u
  ChanPro2021.6.4.20.53.5.WEB.
   
 13. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 14. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Kết quả trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ hội CHNB.
  Giải đấu "Chắn hội Ninh Bình mở rộng năm 2021"
  Chắn thủ tham gia:
  TNSĐ: @chip 2006 & @bà Nhơn fc.
  HCNB: @Nguyến Thông 1985 & @chắn cố đô_35.
  Ván thứ 10 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qu6k11_v0u
  ChanPro2021.6.4.20.55.46.WEB.
   
 15. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 16. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 18. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 19. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Kết quả trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ hội CHNB.
  Giải đấu "Chắn hội Ninh Bình mở rộng năm 2021"
  Chắn thủ tham gia:
  TNSĐ: @chip 2006 & @bà Nhơn fc.
  HCNB: @Nguyến Thông 1985 & @chắn cố đô_35.
  Ván thứ 11 kết thúc.
  https://chanphom.com/replay?l=l1qu6k6l_v0u
  ChanPro2021.6.4.20.59.5.WEB.
   
 20. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD