Trận đấu giao hữu ủng hộ " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 6":

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 21/5/20.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 2. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 3. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 4. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 5. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 7. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 8. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 9. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 10. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 11. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 15. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 18. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 19. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 20. Mê Chị Hằng

  Mê Chị Hằng Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.