Trận đấu giao hữu ủng hộ " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 6":

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 21/5/20.

 1. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 2. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 3. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 4. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 5. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 6. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 7. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 8. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 9. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05thengkuoi1 thích điều này.
 10. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 11. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 15. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05 thích điều này.
 18. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 19. pdhien

  pdhien Ban Pháp chế Chắn hội Lèo Tôm

  Nobitaviet05 thích điều này.
 20. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nobitaviet05 thích điều này.