Trận đấu giao hữu ủng hộ " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 5":

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 7/5/19.

 1. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 26
  https://chanphom.com/replay?l=l1preb5h_v3g 26.
   
  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 2. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 3. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 4. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 27
  https://chanphom.com/replay?l=l1prebag_v3g 27.
   
  Nobitaviet05 thích điều này.
 5. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05, hailam2009Ngố Xinh Xinh thích điều này.
 6. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 28
  https://chanphom.com/replay?l=l1prebey_v3g 28.
   
  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 7. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 8. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 29
  https://chanphom.com/replay?l=l1prebjo_v3g 29.
   
  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 9. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 30
  https://chanphom.com/replay?l=l1prebms_v3g 30.
   
  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 10. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 11. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 31
  https://chanphom.com/replay?l=l1prebqn_v3g 31.
   
  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 12. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  Kết thúc Ván: 32
  https://chanphom.com/replay?l=l1prebua_v3g 32.
   
  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 13. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 14. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 15. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 16. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  trận đấu giao hữu ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" giữa 02 cặp đôi chắnthủ:

  @Chậu Mật Ong - @vas83 VS
  @hailam2009 -@namdinh0022

  Thể lệ:

  - Đánh đôi - tính điểm. Trường hợp bằng điểm nhau thì cặp đôi nào nào có ván ù sau sẽ xếp trên.
  - Mức cược: 100.000 Bảo; thời gian: 15 giây; Chơi Ù Suông; Không nuôi Gà. Có xin chơi - tính điểm.
  - Đánh 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ 1 lần.
  Địa điểm: Bàn 1, Tri phủ đại lầu, khu Chánh Tổng.
  - Đã Kết thúc trong Niềm Vui và Sự Thành Công. Chúc Mừng Cặp Đôi đến Từ CHMU là @hailam2009@namdinh0022 đã May Mắn hơn và Có sự vượt trội hơn về điểm Số.
  - Theo Thông tin trận Giao Hữu Xin được Chúc Mừng cặp đôi CHMU sẽ được Vinh dự ủng hộ vào Quỹ Chắn Hội hải Phòng 1.000.000 VNĐ và Cặp đôi CHLT sẽ có Vinh Dự ủng hộ vào Quỹ Chắn Hội hải Phòng 2.000.000 VNĐ.
  Cám ơn 4 Chắn Thủ. Cám ơn Quý Khán giả đã xem và Cổ Vũ Nhiệt Tình. Và Hẹn được Làm Trọng Tài cho các Bạn vào Giải Đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5".
  8a. 16a. 24a. 32a.
   
  Chậu Mật Ong, Nobitaviet05, hailam20093 others thích điều này.
 17. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 18. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05hailam2009 thích điều này.
 19. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Tuan6874, Nobitaviet05, hailam20091 người khác thích điều này.
 20. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  TỔNG KẾT
  Trận đấu giao hữu giữa 2 chắn thủ đến từ PĐSG: @Tuan6874 + @bashkai gặp 2 chắn thủ đến từ CHHP: @haiphongpro2015 + @kiếp đỏ đen hp ủng hộ vào quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" đã kết thúc với kết quả như sau:
  - Cặp đôi @haiphongpro2015 + @kiếp đỏ đen hp : ................+ 189đ
  - Cặp đôi @Tuan6874 + @bashkai : ....................................... - 189 đ
  32V.
  Tổ TT&PV thay mặt cho BTC giải đấu xin chân thành cảm ơn 4 AE đã tham gia kèo giao hữu ủng hộ quỹ giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5", Cảm ơn các ACE chắn thủ đã cổ vũ cho 4 người tham gia thi đấu ngày hôm nay.

  Xn chào và hẹn gặp lại "quý bạn và các vị" ở các trận đấu của giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5" .
   
  haiphongpro2015, Tuan6874, Nobitaviet055 others thích điều này.