Trận đấu gây quỹ ủng hộ giải đấu: Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi TCSK_CHLT, 25/3/17.

 1. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vt, DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 2. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  pdhien thích điều này.
 4. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 5. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  pdhien thích điều này.
 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vt, DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 7. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  KQ SAU 18 VÁN
  ChanPro2017.3.26.21.36.4.
   
  DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 8. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  pdhien thích điều này.
 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vt, DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  pdhien thích điều này.
 11. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 12. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vt, DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  pdhien thích điều này.
 14. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 15. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  pdhien thích điều này.
 16. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vt, DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 18. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  pdhien thích điều này.
 19. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 20. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  KQ sau 24 ván
  ChanPro2017.3.26.21.53.8.
   
  DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.