Trận đấu gây quỹ ủng hộ giải đấu: Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi TCSK_CHLT, 25/3/17.

 1. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  muathuvang_vt, DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 2. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 4. heromediapro

  heromediapro Chắn hội Lèo Tôm

  pdhien thích điều này.
 5. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vtDẦU VĂN ĐẠO thích điều này.
 6. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NamChinh2236, hieupbqgmnDẦU VĂN ĐẠO thích điều này.
 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 8. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vt thích điều này.
 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 10. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

 11. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 12. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  pdhien thích điều này.
 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 14. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  kq sau 12 ván
  ChanPro2017.3.26.21.17.2.
   
  DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.
 15. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 16. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 17. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  muathuvang_vtpdhien thích điều này.
 19. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  pdhien thích điều này.
 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  DẦU VĂN ĐẠOpdhien thích điều này.