THÔNG BÁO CHUNG HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 14/6/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  HỘI CHẮN Bắc Ninh
  Bắc Ninh ngày 15 tháng 7 năm 2022.
  QUYẾT ĐỊNH
  về việc kỷ luật Hội viên

  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của HCBN ban hành năm 2019.
  - Căn cứ đề nghị của tiểu ban pháp chế;

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kỷ luật thành viên @chuyện nhỏ síu vì cố tình sướng sai trong khi thi đấu giải QHQT T7, làm ảnh hưởng đến các chắn thủ cùng bàn thi đấu,
  Điều 2: Hình thức kỷ luật: cấm tham gia giải đấu QHQT tháng đến hết năm 2022, và không được BQT HCBN cử đi tham gia giải đấu mở Rộng các bang hội bạn đến hết năm 2022 (Nếu còn tái phạm thì sẽ khai trừ khỏi Hội chắn )
  Điều 3: Các ông Trưởng ban pháp chế, thành viên @chuyện nhỏ síu
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Các thành viên HCBN (để cập nhật);
  - Lưu: Ban pháp chế
  Bắc Ninh ngày 15/7/2022.
  Ban pháp chế nhân sự HCBN.
  Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh.
  Đã ký
   
  ĐỨC QUANG 76ĐỨC QUANG_76 thích điều này.
 2. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Tiêu Dao Hội về việc tham gia thi đấu giải đấu " Đêm Hội Long Trì 2022", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây,

  1. @Tài Me 1995

  2. @2tomtinso

  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giảiđấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  bắc ninh.
   
  ĐỨC QUANG 76TCSK_TDH thích điều này.
 3. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu " HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải cùng với hội trưởng danh sách dưới đây,

  1. HT : @caudoi1977

  2. HV : @Hùng Tur Borg

  3. HV : @TANTHUYHOANG1980


  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Bắc Ninh ngày 10/08/2022
  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  HCBN.
   
  ĐỨC QUANG 76 thích điều này.
 4. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Chắn Hội Hà Nội về việc tham gia thi đấu giải đấu " CHẮN HỘI HÀ NỘI 10NĂM BẠN VÀ TÔI", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải cùng với hội trưởng danh sách dưới đây,

  1. HT : @caudoi1977

  2. HV : @bach_thu_leo_8do

  3. HV : @NVC X_X


  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Bắc Ninh ngày 11/09/2022
  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  bac-ninh.
   
  ĐỨC QUANG 76 thích điều này.
 5. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Hội Chắn Hải Dương về việc tham gia thi đấu giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 4 ", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải cùng với hội trưởng danh sách dưới đây,

  1. HT : @caudoi1977

  2. HP : @ngominh1976

  3. BTCSK : @synt131077


  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Bắc Ninh ngày 21/10/2022
  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  bac-ninh (1).
   
  ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
 6. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp & thay đổi Nick thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định 9x/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN tờ trình
  của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên trong BQT HCBN .
  - Căn cứ vào đơn thay đổi Nick thành viên của hội viên @Buiquangngu
  QUYẾT ĐỊNH
  Thay đổi Nick hội viên sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .03/11/2022.

  - Thay đổi Nick thành viên.
  - xóa bỏ Nick & tùy biến của hội viên
  - NICk cũ : @Buiquangngu, ID : 9898
  - Số Định Danh : 56
  - Gắn tùy biến của hội viên mới thay đổi trong HCBN.
  - Nick thay đổi : @Mr.Ngự
  - ID : 9999999
  - số Định Danh : 56
  -Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 03/11/2022.
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  - thành viên liên hệ với BPC Nhân Sự ( SĐT, zalo: 0988040743 ) để nhận Avarta.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị
  @Mod01 ,hoặc @Mod06
  hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK ,hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 03 tháng 12 năm 2022.
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  ĐỨC QUANG 76, Mod01Mod06 thích điều này.
 7. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh về việc cấp tùy biến Hội chắn Bắc Ninh cho thành viên xin đổi nick sinh hoạt trong Hội chắn.
  - Nick @Buiquangngu - ID: 9898 đã được gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh.
  - Nick thành viên: @Mr.Ngự - ID: 9999999 đã được gắn tùy biến Hội chắn Bắc Ninh theo như thông báo trên của BQT.
  Chúc Hội chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.

  Trân trọng
   
  ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.