THÔNG BÁO CHUNG HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 14/6/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  HỘI CHẮN Bắc Ninh
  Bắc Ninh ngày 15 tháng 7 năm 2022.
  QUYẾT ĐỊNH
  về việc kỷ luật Hội viên

  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của HCBN ban hành năm 2019.
  - Căn cứ đề nghị của tiểu ban pháp chế;

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Kỷ luật thành viên @chuyện nhỏ síu vì cố tình sướng sai trong khi thi đấu giải QHQT T7, làm ảnh hưởng đến các chắn thủ cùng bàn thi đấu,
  Điều 2: Hình thức kỷ luật: cấm tham gia giải đấu QHQT tháng đến hết năm 2022, và không được BQT HCBN cử đi tham gia giải đấu mở Rộng các bang hội bạn đến hết năm 2022 (Nếu còn tái phạm thì sẽ khai trừ khỏi Hội chắn )
  Điều 3: Các ông Trưởng ban pháp chế, thành viên @chuyện nhỏ síu
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Các thành viên HCBN (để cập nhật);
  - Lưu: Ban pháp chế
  Bắc Ninh ngày 15/7/2022.
  Ban pháp chế nhân sự HCBN.
  Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh.
  Đã ký
   
  ĐỨC QUANG 76ĐỨC QUANG_76 thích điều này.
 2. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Tiêu Dao Hội về việc tham gia thi đấu giải đấu " Đêm Hội Long Trì 2022", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây,

  1. @Tài Me 1995

  2. @2tomtinso

  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giảiđấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  bắc ninh.
   
  ĐỨC QUANG 76TCSK_TDH thích điều này.
 3. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu " HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải cùng với hội trưởng danh sách dưới đây,

  1. HT : @caudoi1977

  2. HV : @Hùng Tur Borg

  3. HV : @TANTHUYHOANG1980


  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Bắc Ninh ngày 10/08/2022
  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  HCBN.
   
  ĐỨC QUANG 76 thích điều này.
 4. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Chắn Hội Hà Nội về việc tham gia thi đấu giải đấu " CHẮN HỘI HÀ NỘI 10NĂM BẠN VÀ TÔI", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải cùng với hội trưởng danh sách dưới đây,

  1. HT : @caudoi1977

  2. HV : @bach_thu_leo_8do

  3. HV : @NVC X_X


  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Bắc Ninh ngày 11/09/2022
  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  bac-ninh.
   
  ĐỨC QUANG 76 thích điều này.
 5. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu)

  Thân gửi: Các hội viên Hội chắn Bắc Ninh

  Sau khi nhận được thư mời của BQT @Hội Chắn Hải Dương về việc tham gia thi đấu giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 4 ", BQT Hội chắn Bắc Ninh đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội chắn Bắc Ninh tham gia thi đấu giải cùng với hội trưởng danh sách dưới đây,

  1. HT : @caudoi1977

  2. HP : @ngominh1976

  3. BTCSK : @synt131077


  -Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu theo quy chế của HCBN tặng mỗi chắn thủ 20m bảo,
  - các chắn thủ phải đeo Avatar của Hội Chắn Bắc Ninh khi thi đấu giải.
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Bắc Ninh ngày 21/10/2022
  BQT Hội chắn Bắc Ninh
  Trân trọng!!!
  bac-ninh (1).
   
  ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
 6. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp & thay đổi Nick thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định 9x/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN tờ trình
  của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên trong BQT HCBN .
  - Căn cứ vào đơn thay đổi Nick thành viên của hội viên @Buiquangngu
  QUYẾT ĐỊNH
  Thay đổi Nick hội viên sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .03/11/2022.

  - Thay đổi Nick thành viên.
  - xóa bỏ Nick & tùy biến của hội viên
  - NICk cũ : @Buiquangngu, ID : 9898
  - Số Định Danh : 56
  - Gắn tùy biến của hội viên mới thay đổi trong HCBN.
  - Nick thay đổi : @Mr.Ngự
  - ID : 9999999
  - số Định Danh : 56
  -Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 03/11/2022.
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  - thành viên liên hệ với BPC Nhân Sự ( SĐT, zalo: 0988040743 ) để nhận Avarta.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị
  @Mod01 ,hoặc @Mod06
  hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK ,hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 03 tháng 12 năm 2022.
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  ĐỨC QUANG 76, Mod01Mod06 thích điều này.
 7. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh về việc cấp tùy biến Hội chắn Bắc Ninh cho thành viên xin đổi nick sinh hoạt trong Hội chắn.
  - Nick @Buiquangngu - ID: 9898 đã được gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh.
  - Nick thành viên: @Mr.Ngự - ID: 9999999 đã được gắn tùy biến Hội chắn Bắc Ninh theo như thông báo trên của BQT.
  Chúc Hội chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.

  Trân trọng
   
  ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
 8. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh .

  THÔNG BÁO

  (V/v: Thu quỹ duy trì hoạt động của HỘI CHẮN BẮC NINH năm 2023 )
  Nhằm xây dựng một nguồn Quỹ để dự phòng cho việc tổ chức các hoạt động thường niên của HỘI CHẮN BẮC NINH (HCBN)
  Giải đấu Mở Rộng của HCBN vào đầu tháng 03/2023,
  các ngày sự kiện như: Offline các chắn hội/hội chắn ;
  Tặng vật phẩm, Lẵng hoa cho các Chắn Hội vào ngày thành lập:
  Thi đấu giao lưu các Giải do BQT SÂN ĐÌNH và các Chắn Hội/Hội chắn bạn tổ chức.
  1. Mức đóng góp: Quỹ hoạt động thường niên năm 2023: Áp dụng cho các hội viên HCBN.
  Đối với thành viên chính thức: 500.000đ/1 thành viên ( năm trăm nghìn đồng).
  2. Hình thức đóng góp: Chuyển khoản tiền trực tiếp thông qua số tài khoản:
  109542119999 ,ĐÀM ĐỨC QUANG , viettinbank chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  + trưởng ban tài chính ( TBTC)

  - Lưu ý: Trước hoặc ngay sau khi chuyển tiền thành công các hội viên vui lòng thông báo, gửi hình ảnh hoặc nhắn tin trước để thuận tiện kiểm tra tên người gửi.
  3. Mục đích sử dụng: Toàn bộ số tiền do các Hội viên đóng góp sẽ được dùng vào các hoạt động chung của HCBN như đã nêu ở bên trên.
  4. Công bố thu chi: khi có … Trưởng Ban tài chính ( ĐÀM ĐỨC QUANG ) sẽ công khai thu chi cụ thể chi tiết và đăng lên facebook thông báo chung của HỘI CHẮN BẮC NINH và diễn đàn của HỘI CHẮN BẮC NINH, và thư ký NGÔ DIÊN MINH ghi chép rõ ràng vào sổ sách
  5. Thời gian thu: Thời gian thu Quỹ hoạt động thường niên năm 2023 bắt đầu từ ngày .15/12/2022 đến ngày 15/02/2023, Danh sách các thành viên đóng góp sẽ được cập nhật liên tục trên facebook thông báo chung của HỘI CHẮN BẮC và diễn đàn để mọi người cùng biết. Sau thời hạn ngày 15/02/2023 thành viên nào chưa đóng quỹ, Trưởng Ban Tài Chính sẽ thông báo lần cuối đến hết ngày 15/02/2023 sẽ chốt danh sách trên diễn đàn HỘI CHẮN BẮC NINH
  Trên đây là kế hoạch về việc đóng góp Quỹ hoạt động thường niên năm 2023.

  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH
  Hội Trưởng : caudoi1977 Đã ký

  Bắc Ninh ngày 12/12/2022.
  HCBN - CVSĐ (1).
   
  ĐỨC QUANG 76Mod06 thích điều này.
 9. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 9x/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 9x/PC-HCBN ngày 31/12/2022 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào đơn xin Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh của các hội viên @Mr.Ngự@Thăng Rùa 1990

  QUYẾT ĐỊNH

  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh các thành viên có tên sau đây:
  1, BÙI QUANG NGỰ
  - SN :29/09/1984
  - nick : @Mr.Ngự
  - ID : 9999999
  - mã số định danh 56

  2. CHU VĂN THĂNG
  - SN : 16/05/1990
  - nick : @Thăng Rùa 1990
  - lD : 1990
  - mã số định danh 19


  Kể từ ngày 01/01/2023 các chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh xoá bỏ tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK , các hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!

  Bắc Ninh , ngày 31 tháng 12 năm 2022
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  ĐỨC QUANG 76Mod06 thích điều này.
 10. Mod14

  Mod14 Administrator Ban quản trị

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh cho thành viên trong Hội chắn.
  - Nick: @Thăng Rùa 1990 - ID: 1990
  - Nick: @Mr.Ngự - ID: 9999999
  đã được gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh theo như thông báo trên của BQT.
  Chúc Hội chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.
   
  ĐỨC QUANG 76, Hội Chắn Bắc NinhMod06 thích điều này.
 11. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh & từ nhiệm chức danh Ban Tcsk HCBN

  Quyết định số 9x/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 9x/PC-HCBN ngày 16/01/2023 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào đơn xin Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh của các hội viên @Tài Me 1995 và thôi chức danh Ban Tcsk HCBN của chắn thủ @Quốc yên1986

  QUYẾT ĐỊNH

  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh và thôi chức danh Ban Tcsk HCBN các thành viên có tên sau đây:
  1, Ra khỏi Hội
  - ĐỖ VĂN TÀI
  - SN : 10/06/1995
  - nick : @Tài Me 1995
  - ID : 3838
  - mã số định danh 13

  2, Từ chức danh Ban Tcsk HCBN , xuống làm Hội viên HCBN
  - NGÔ VĂN YÊN
  - SN : 1986
  - nick : @Quốc yên1986
  - lD : 4098467


  Kể từ ngày 16/01/2023 chắn thủ @Tài Me 1995 có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh xoá bỏ tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK , @Tài Me 1995 hội viên có tên trên, và gỡ bỏ tùy biến từ " Ban Tcsk HCBN " của Nick @Quốc yên1986 Thay đổi tùy biến về " Hội chắn Bắc Ninh"
  Trân trọng.!

  Bắc Ninh , ngày 16 tháng 01 năm 2023
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
 12. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh về việc điều chỉnh chức danh và gỡ bỏ tùy biến của các thành viên Hội chắn Bắc Ninh:
  - Nick @Tài Me 1995 - ID: 3838 đã được gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh.
  - Nick thành viên: @Quốc yên1986 - ID: 4098467 đã được gắn thay đổi tùy biến về Hội chắn Bắc Ninh theo như thông báo trên của BQT.
  Chúc Hội chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.

  Trân trọng
   
  ĐỨC QUANG 76, Hội Chắn Bắc NinhMod01 thích điều này.
 13. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 9x/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 9x/PC-HCBN ngày 05/02/2023 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào đơn xin Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh của hội viên @Quang Trung 82

  QUYẾT ĐỊNH

  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh các thành viên có tên sau đây:
  1, ĐÀM QUANG TRUNG
  - SN : 28/09/1982
  - nick : @Quang Trung 82
  - ID : 3401078
  - mã số định danh : 20


  Kể từ ngày 05/02/2023 các chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc
  @Mod06
  hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh xoá bỏ tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK , các hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!

  Bắc Ninh , ngày 05 tháng 02 năm 2023
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  Mod01 thích điều này.
 14. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh về việc gỡ bỏ tùy biến của các thành viên Hội chắn.
  - Nick @Quang Trung 82 - ID: 3401078
  đã được gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh theo như thông báo trên của BQT.

  Chúc Hội chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.

  Trân trọng
   
  Hội Chắn Bắc Ninh, ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
 15. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 9x/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 9x/PC-HCBN ngày 16/02/2023 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ xin Ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh của các hội viên .
  1, @anh hùng me 1976 ( Lý do có đơn xin Ra khỏi Hội )
  2, @u1991 ( Lý do không sinh hoạt xin Ra khỏi Hội )
  3, @Xuanhung1985@ ( Lý do không sinh hoạt xin Ra khỏi Hội )
  4, @2tomtinso ( Lý do không sinh hoạt xin Ra khỏi Hội )
  5, @tamquoc2014 ( Lý do không sinh hoạt & không tương tác với các hội viên Hội chắn Bắc Ninh)

  QUYẾT ĐỊNH

  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh các thành viên có tên trên.

  Kể từ ngày 16/02/2023 các chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc @Mod06

  hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh xoá bỏ tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK , các hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!

  Bắc Ninh , ngày 16 tháng 02 năm 2023
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
  ĐỨC QUANG 76Mod01 thích điều này.
 16. Mod01

  Mod01 Administrator


  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn Bắc Ninh về việc gỡ bỏ tùy biến của các thành viên Hội chắn.
  Các thành viên:
  1, @anh hùng me 1976
  2, @u1991
  3, @Xuanhung1985@
  4, @2tomtinso
  5, @tamquoc2014

  đã được gỡ bỏ tùy biến Hội chắn Bắc Ninh theo như thông báo trên của BQT.

  Chúc Hội chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.

  Trân trọng!
   
  ĐỨC QUANG 76Hội Chắn Bắc Ninh thích điều này.
 17. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Hà Tây Quê Lụa Mở Rộng lần 5 " do Hội chắn Hà Tây tổ chức)
  Bắc Ninh, ngày 16 tháng 02 năm 2023.

  Kính gửi toàn thể anh chị em hội viên Hội chắn Bắc Ninh.

  Sau khi nhận được lời mời của BQT HỘI CHẮN HÀ TÂY về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hà Tây Quê Lụa Mở Rộng lần 5 "
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 hội viên đại diện cùng Hội Trưởng @caudoi1977 sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Bắc Ninh tham gia giải đấu với danh sách dưới đây :
  1. Hội viên : @suong 71
  2. Hội viên : @tukhieu


  Các hội viên được Hội Chắn đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi và cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Bắc Ninh khi vào bàn thi đấu.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Trên bàn chơi hay khi giao lưu luôn phát huy tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của HỘI CHẮN BẮC NINH.
  BQT HCBN
  Trân trọng!
  IMG_20230215_202116.
   
  ĐỨC QUANG 76 thích điều này.
 18. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (v/v: Tổ chức sự kiện giải đấu mở rộng 2023)

  THÂN GỬI

  - Ban Quản trị Sân đình
  - Anh chị em HCBN
  - Các Chắn hội và Hội chắn đang sinh hoạt tại diễn đàn Sandinh.com
  - Cùng cộng đồng chắn thủ Sân Đình & HYC

  - Nằm trong chuỗi sự kiện sân đình
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (HCBN) & tập thể ACE HCBN đã họp bàn quyết định tổ chức giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 4 " - Một giải đấu thường niên do Hội Chắn Bắc Ninh tổ chức hàng năm.
  BQT HCBN
  Trân trọng!!!
  AddText_02-19-08.57.15.
   
  Quốc yên1986 thích điều này.
 19. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THƯ MỜI
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh và BTC giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 4 "

  Xin trân trọng kính mời BQT sân đình 3 mod tham gia giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 4"

  Sự tham gia của các mod là niềm động viên rất lớn, là yếu tố làm nên sự thành công của giải đấu.
  Xin nhờ
  @Mod01 , @mod02 , @Mod06
  chuyển giúp HCBN lời mời tới BQT sân đình.
  Trân trọng!
  AddText_03-01-06.58.39.
   
  mod02Mod06 thích điều này.
 20. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu " Chắn hội lèo tôm 10 năm tứ hải giai huynh đệ " do Chắn hội Lèo Tôm tổ chức)
  Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2023.

  Thân Gửi: toàn thể anh chị em hội viên Hội chắn Bắc Ninh.

  Sau khi nhận được lời mời của BQT CHẮN HỘI LÈO TÔM về việc tham gia thi đấu giải đấu " Chắn hội lèo tôm 10 năm tứ hải giai huynh đệ "
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 hội viên sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Bắc Ninh tham gia giải đấu với danh sách dưới đây :
  1. Hội viên : @Quốc yên1986
  2. Hội viên : @Dũng_râu87


  Các hội viên được Hội Chắn đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi và cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Bắc Ninh khi vào bàn thi đấu.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Trên bàn chơi hay khi giao lưu luôn phát huy tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của HỘI CHẮN BẮC NINH.
  BQT HCBN
  Trân trọng!
  HCBN.
   
  Quốc yên1986 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.