THÔNG BÁO CHUNG HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 14/6/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội Chắn Bắc Ninh về việc thay đổi tùy biến dưới tên Nick cho các thành viên mới được kết nạp. Các thành viên:
  anh ham choj
  chin px hn 82
  anh ninh 1980
  chuyện nhỏ síu Đã được thay đổi tùy biến theo như thông báo trên của quí hội.
  Chúc các anh chị em mới được kết nạp nhanh chóng hòa nhập, tìm thấy nhiều niềm vui với Hội và Cộng đồng. Chúc Hội Chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.
  Trân trọng!
   
 2. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  HỘI CHẮN Bắc Ninh
  , Bắc Ninh ngày 01 tháng 7 năm 2020.
  QUYẾT ĐỊNH
  về việc kỷ luật thành viên

  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của HCBN ban hành năm 2019.
  - Căn cứ đề nghị của tiểu ban pháp chế;

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1:
  Kỷ luật thành viên @luuduchoa90 vì đã có những phát ngôn thiếu văn hoá trên kênh chat Shoutbx.
  Điều 2: Hình thức kỷ luật: cảnh cáo (Nếu còn tái phạm thì sẽ khai trừ khỏi Hội chắn )
  Điều 3: Các ông Trưởng ban pháp chế, thành viên
  @luuduchoa90
  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Các thành viên HCBN (để cập nhật);
  - Lưu: Ban pháp chế
  Bắc Ninh ngày 01/7/2020.
  Ban pháp chế nhân sự HCBN.
  Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh.
  Đã ký
   
  Hội Chắn Bắc NinhMod01 thích điều này.
 3. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  TỜ TRÌNH
  V/v xóa tên thành viên Hội Chắn Bắc Ninh

  Ban Pháp chế và nhân sự ____ Tờ trình số 12/PC - HCBN ngày 01/07/2020.
  Kính gửi BQT HCBN
  Ban Pháp chế và Nhân sự:
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào thông tin, đơn xin tạm ngừng hoạt động trong Hội Chắn Bắc Ninh của các thành viên có tên sau:
  1.Đàm Thận Hải
  -
  Ngày tháng năm sinh: 17/07/1994.
  - Địa chỉ: Hương mac - Từ sơn - Bắc ninh
  - Số điện thoại liên: 0986535533
  - Nghề nghiệp (nếu có): Tự Do
  - Nick tham gia Hội chắn: @2tomtinso
  - ID: 5407267
  - Chức sắc khi tham gia Hội chắn: Tri huyện.
  - số định danh: 26

  2 . Ngô Văn Dần.
  - ngày tháng năm sinh:08/04/1986
  - Địa chỉ: hương mạc, từ sơn, Bắc Ninh
  -số điện thoại: 0986657822
  - Nghề nghiệp: Tự Do
  - NICK tham gia hội chắn: @ngodannga
  - ID : 1561991
  - Chức sắc khi tham gia Hội chắn: chánh tổng
  - số định danh: 36

  3 . Đàm Thận Hùng.
  - Ngày tháng năm sinh: 02/12/1981
  - Địa chỉ: Hương mac - Từ sơn - Bắc ninh
  - Số điện thoại liên: 0987286588
  - Nghề nghiệp (nếu có): Tự Do
  - Nick tham gia Hội chắn: @967108166
  - ID: 2862429
  - Chức sắc khi tham gia Hội chắn: Tri Huyện
  - số định danh: 25

  4 . Đỗ Duy Khánh .
  - Ngày tháng năm sinh: 02/09/1990
  - Địa chỉ: Đông Anh , Hà Nội.
  - Số điện thoại liên: 0985055058
  - Nghề nghiệp (nếu có): Tự Do
  - Nick tham gia Hội chắn: @Duy Khánh 90
  - ID: 5249239
  - chức sắc khi tham gia Hội chắn: chánh tổng
  - số định danh: 30

  Ban Pháp Chế & Nhân sự đề nghị BQT HCBN :
  - xét, ra quyết định xóa tên thành viên có danh sách nêu trên
  - Ban Pháp chế và Nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của thành viên có đơn xin rút khỏi hội của Tờ trình số 12 ngày 01/07/2020
  Trân trọng!
  Ban pháp chế nhân sự HCBN.
   
  Hội Chắn Bắc Ninh thích điều này.
 4. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v xóa tên thành viên Hội Chắn Bắc Ninh

  Quyết định số 17/QĐ - BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Tờ trình số 12/PC &NS - HCBN ngày 01/07/2020 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào thông tin, đơn xin tạm ngừng hoạt động trong Hội Chắn Bắc Ninh của các hội viên
  1. @2tomtinso
  2. @ngodannga
  3. @967108166
  4. @duy KHÁNH 90
  QUYẾT ĐỊNH
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý cho ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh các thành viên có tên sau đây:
  1. @2tomtinso .......mã số định danh 26
  2. @ngodannga ....mã số định danh. 36
  3. @967108166 ...mã số định danh...25
  4. @Duy Khánh 90...mã số định danh..30

  Kể từ ngày 01/07/2020 các chắn thủ có tên trên không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ vủa các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh.
  Đề nghị các chắn thủ hãy trao trả lại avatar đã được cấp bởi ban PC&NS cho Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata nêu trên đều vi phạm bản quyền được sân đình bảo trợ của Hội Chắn Bắc Ninh.

  Bắc Ninh , ngày 01 tháng 07 năm 2020
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh (đã ký)
   
 5. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
  Bắc Ninh , ngày 15 tháng 07 năm 2020.
  THÔN BÁO
  (v/v: Xóa bỏ thành viên chính thức Hội chắn Bắc Ninh )
  - Căn cứ theo nội quy - quy chế của Hội chắn Bắc Ninh ban hành Năm 2019.
  - Căn cứ theo thông báo nộp quỹ thường niên ngày 01/05/2020
  - Căn cứ vào cuộc họp bất thường của các thành viên Ban Quản Trị HCBN.
  - Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu phát triển và giao lưu của các hội viên Hội chắn Bắc Ninh.
  QUYẾT ĐỊNH
  - . Xóa bỏ các thành viên sau đây khỏi danh sách thành viên chính thức của Hội chắn Bắc Ninh vì đã không thực hiện nghĩa vụ theo quy chế chung của Hội chắn Bắc Ninh.
  01. @ngoty19771 (không đóng QUỸ thường niên năm 2020 )
  02. @bóng đêm đã về (không đóng QUỸ thường niên năm 2020 )
  03. @Tuananh6182 ( không đóng QUỸ thường niên năm 2020 )
  . Kể từ ngày 15/07/2020 mọi quyền lợi và nghĩa vụ vủa các chắn thủ trên không thuộc quyền quản lý của Hội chắn Bắc Ninh. Yêu cầu các chắn thủ có tên trên trao trả avatar đã được cấp lại cho Hội chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avatar của Hội chắn Bắc Ninh đều vi phạm bản quyền được Sân Đình bảo trợ của Hội chắn Bắc Ninh.
  -. Các thành viên có tên nick chắn bên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký!
  - Bắc Ninh ngày 15/07/2020.
  Ban pháp chế nhân sự HCBN
  Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh.(Đã ký )
   
 6. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  TỜ TRÌNH
  V/V - kết nạp thành viên Hội chắn Bắc Ninh chờ sét duyệt .
  Ban Pháp chế và Nhân sự ___ Tờ trình số 12./PC-HCBN ngày 15/.07/2020.
  Kính gửi BQT Hội Chắn BẮC NINH, Ban Pháp chế và nhân sự HCB nhận được đơn đăng ký tham gia thành viên HCBN.
  - của Bùi Trọng Quân
  Ngày tháng năm sinh : 29 tháng 12 năm 1986
  Địachỉ: Hoà Đình, Võ Cường, Tp Bắc Ninh
  Số điện thoại liên : 0986365178
  Nghề nghiệp (nếu có) : Bộ đội
  Nick tham gia hội chắn : @quanbep29
  ID: 5734229
  Chức sắc khi tham gia chắn hôi: phó tổng.

  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên của Hội Chắn Bắc Ninh.
  - Căn cứ vào đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào việc Bảo lãnh của Hội viên @Quangnam2te thành viên chính thức HCBN.
  - Căn cứ vào Đề nghị và Đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của cá nhân:
  - Bùi Trọng Quân

  Đơn đăng ký tham gia ngày 15/07/2020.

  . ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP
  -
  - Ban Pháp chế và nhân sự đề nghị Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh xét, ra quyết định kết nạp thành viên có tên trong danh sách nêu trên cùng sinh hoạt với Hội.
  - Thời gian thử thách 15 ngày trước khi có quyết định chính thức.
  - Ban Pháp chế và nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của các thành viên đã đăng ký của Tờ trình số 12/PC-NS HCBN ngày 15/07/2020.
  Ban pháp chế nhân sự HCBN.
  Trân trọng !
   
  Mod01 thích điều này.
 7. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v đăng ký tùy biến hội viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định số 17/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN năm 2019 của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN.

  QUYẾT ĐỊNH
  - gắn tùy biến trên diễn đàn các hội sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .16/07/2020.


  1. @ Ngô khánh huấn
  2. @ nvandung2017
  3. @ duchai72
  4. @ dannguyen1971
  5. @ Thăng Rùa 1990
  6. @Quang Trung 82
  7. @ anh hùng me 1976
  8. @nguyendien85
  9. @ kienly999
  10. @ nguyen chinh76
  11. @BAC__NINH
  12. @HOANG NGAN 11
  13, @giamdocngheo
  14, @ tamquoc2014
  15, @ luuduchoa90
  16, @ Hùng Tur Borg
  17, @ Quangnam2te
  18, @ Hungghost
  19, @ bach_thu_leo_8do
  20, @ Mr Hiệp BN
  21, @ Quochuy_hailua
  22, @ thantaiden1234
  23, @ Xuân Trường An
  24, @ Buiquangngu

  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK các hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 16 tháng 07 năm 2020
  Ban Quản trị Hội chắn Bắc Ninh ( đã ký)
   
  Quang Trung 82, Mod01Mod06 thích điều này.
 8. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội Chắn Bắc Ninh về việc thay đổi tùy biến dưới tên Nick cho các thành viên đang sinh hoạt trong hội . Các thành viên:

  1. @Ngô Khánh Huấn
  2. @nvandung2017
  3. @duchai72
  4. @dannguyen1971
  5. @Thăng Rùa 1990
  6. @Quang Trung 82
  7. @anh hùng me 1976
  8. @nguyendien85
  9. @kienly999
  10. @nguyen chinh76
  11. @BAC__NINH
  12. @HOANG NGAN 11
  13, @giamdocngheo
  14, @tamquoc2014
  15, @luuduchoa90
  16, @Hùng Tur Borg
  17, @Quangnam2te
  18, @Hungghost
  19, @bach_thu_leo_8do
  20, @Mr Hiệp BN
  21, @Quochuy_hailua
  22, @thantaiden1234
  23, @Xuân Trường An
  24, @buiquangngu

  Đã được thay đổi tùy biến theo như thông báo trên của quí hội.
  Chúc các anh chị em tìm thấy nhiều niềm vui với Hội và Cộng đồng. Chúc Hội Chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.
  Trân trọng!
   
  Quang Trung 82Hội Chắn Bắc Ninh thích điều này.
 9. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  BQT HCBN trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của @Mod01
   
  Quang Trung 82Mod01 thích điều này.
 10. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG_BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Đêm hội long trì "
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Bắc Ninh.
  Sau khi nhận được lời mời của Ban Quản Trị @Tiêu Dao Hội về việc tham gia thi đấu giải đấu " Đêm hội long trì ", Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử các đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên HỘI CHẮN BẮC NINH tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:
  1, NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN
  @nguyendien85
  ID, 5232042
  2, NGUYỄN HỮU KIÊN
  @kienly999
  ID ,1641764


  Ban TCSK HỘI CHẮN BẮC NINH chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các hội viên được HỘI CHẮN BẮC NINH đề cử có trách nhiệm thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avatar HỘI CHẮN BẮC NINH khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế chung của HỘI CHẮN BẮC NINH mỗi hội viên được Hội đề cử đi thi đấu được tặng 20M bảo.
  Chúc các hội viên thi đấu Bình Tĩnh - Tự Tin - Chiến Thắng!
  Trân trọng!
  BẮC NINH, ngày 21 tháng 07 năm 2020.

  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  Đã ký.
  received_1494063717469277.
   
 11. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định số 17/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN ngày 01/08/2020 của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân.
  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp hội sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .01/08/2020.
  - Bùi Trọng Quân
  - Nick tham gia hội chắn : @quanbep29
  - ID: 5734229
  - mã số định danh: 59.
  Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  - thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 01/08/2020
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  Các thành viên nộp quỹ hội thường niên năm 2020 theo địa chỉ sau đây:
  1. Stk : 100869760713 - DAM DUC QUANG
  Viettinbank , chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  - thành viên liên hệ với ( SĐT, zalo: 0988040743 ) để nhận Avarta.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị @Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK , hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 01 tháng 08 năm 2020.
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/20
  Mod01 thích điều này.
 12. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội Chắn Bắc Ninh về việc thay đổi tùy biến dưới tên Nick cho thành viên sinh hoạt trong hội .
  Thành viên: @quanbep29 . Đã được thay đổi tùy biến theo như thông báo trên của quí hội.
  Chúc các anh chị em tìm thấy nhiều niềm vui với Hội và Cộng đồng. Chúc Hội Chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.
  Trân trọng!
   
  Hội Chắn Bắc Ninh thích điều này.
 13. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG_BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG "
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Bắc Ninh.
  Sau khi nhận được lời mời của Ban Quản Trị @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu " Hào kiệt Thiên Trường ", Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử các đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên HỘI CHẮN BẮC NINH cùng hội trưởng @caudoi1977 tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:
  1. @nguyen chinh76
  ID: 3028424
  SĐT: 0984819517
  2. @Ngô Khánh Huấn
  ID: 4832939
  SĐT : 0977070285


  Ban TCSK HỘI CHẮN BẮC NINH chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các hội viên được HỘI CHẮN BẮC NINH đề cử có trách nhiệm thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avatar HỘI CHẮN BẮC NINH khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế chung của HỘI CHẮN BẮC NINH mỗi hội viên được Hội đề cử đi thi đấu được tặng 20M bảo.
  Chúc các hội viên thi đấu Bình Tĩnh - Tự Tin - Chiến Thắng!
  Trân trọng!
  BẮC NINH, ngày 14 tháng 08 năm 2020
  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  Đã ký.
  FB_IMG_1597064069274.
   
  Thành Nam SĐMod01 thích điều này.
 14. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG_BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu " sự hồi sinh kỳ diệu "
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Bắc Ninh.
  Sau khi nhận được lời mời của Ban Quản Trị chắn hội Hà Nội về việc tham gia thi đấu giải đấu " sự hồi sinh kỳ diệu ", Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử các đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên HỘI CHẮN BẮC NINH tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:
  1. @Hungghost
  ID : 3123433
  SĐT: 0334861573
  2. @thantaiden1234
  ID : 4518630
  SĐT : 0338039380


  Ban TCSK HỘI CHẮN BẮC NINH chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các hội viên được HỘI CHẮN BẮC NINH đề cử có trách nhiệm thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi đấu của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avatar HỘI CHẮN BẮC NINH khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế chung của HỘI CHẮN BẮC NINH mỗi hội viên được Hội đề cử đi thi đấu được tặng 20M bảo.
  Chúc các hội viên thi đấu Bình Tĩnh - Tự Tin - Chiến Thắng!
  Trân trọng!
  BẮC NINH, ngày 21 tháng 09 năm 2020
  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH.
  Đã ký.

  IMG_1600309350149_1600312062140.
   
 15. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định số 18/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN ngày 25/09/2020 của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân.
  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp hội viên sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .25/09/2020.
  - Trần Văn Huy
  - Nick tham gia hội chắn : @Sara Hạ Anh 99
  - ID: 5393242
  - mã số định danh: 60.
  Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  - thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 25/09/2020
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  Các thành viên nộp quỹ hội thường niên năm 2020 theo địa chỉ sau đây:
  1. Stk : 100869760713 - DAM DUC QUANG
  Viettinbank , chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  - thành viên liên hệ với ( SĐT, zalo: 0988040743 ) để nhận Avarta.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị@Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK , hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 25 tháng 09 năm 2020.
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/9/20
  Mod01, pháp chế nhân sự BNTCSK BẮC NINH thích điều này.
 16. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào @Hội Chắn Bắc Ninh
  Nhận được thông báo của BQT Hội Chắn Bắc Ninh về việc thay đổi tùy biến dưới tên Nick cho thành viên sinh hoạt trong hội .
  Thành viên: @Sara Hạ Anh 99 . Đã được thay đổi tùy biến theo như thông báo trên của quí hội.
  Chúc các anh chị em tìm thấy nhiều niềm vui với Hội và Cộng đồng. Chúc Hội Chắn Bắc Ninh đoàn kết, vui vẻ và phát triển.
  Trân trọng!
   
  Hội Chắn Bắc Ninh thích điều này.
 17. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các thành viên chính thức tham gia giải đấu "Hào Khí Thành Đông Mở Rộng Lần II")

  Kính gửi : - BQT Hội chắn Hải Dương

  - BTC giải đấu "Hào Khí Thành Đông Mở Rộng Lần II"

  ___Nhận lời mời của BQT @Hội Chắn Hải Dương về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hào Khí Thành Đông Mở Rộng Lần II", Ban Quản Trị @Hội Chắn Bắc Ninh chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các thành viên HỘI chắn Bắc Ninh cùng hội trưởng tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @caudoi1977 ( hội trưởng HCBN)
  + Sđt : 0916960123
  2. @giamdocngheo ( hội viên )
  +Sđt : 0987590697
  3. @chin px hn 82 ( hội viên )
  +sđt: 0986250477

  ___Các thành viên được Hội Chắn Bắc Ninh đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Bắc Ninh khi vào bàn thi đấu.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Theo quy chế chung của HỘI CHẮN BẮC NINH mỗi hội viên được Hội đề cử đi thi đấu được tặng 20M bảo.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Trân trọng!

  Bắc Ninh , ngày 25 tháng 10 năm 2020

  BQT HỘI CHẮN BẮC NINH.
  IMG_1603209844844_1603300536182.
   
  Mod01 thích điều này.
 18. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Quyết định số 19/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào:
  - Nội Quy ,Quy chế -HCBN
  ngày 30/10/2020 của Ban PC&NS HCBN
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của HCBN
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên.
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân.
  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp hội viên sau là thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày .30/10/2020.
  - ĐÀM THẬN HẢI
  - Nick tham gia hội chắn : @2tomtinso
  - ID: 5047267
  - mã số định danh: 26.
  - PHẠM VĂN VINH
  -NICK tham gia hội chắn: @vinhquanluc325
  - lD: 4896765
  - mã số định danh : 61

  Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  - thành viên có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 30/10/2020
  - các thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  Các thành viên nộp quỹ hội thường niên năm 2020 theo địa chỉ sau đây:
  1. Stk : 100869760713 - DAM DUC QUANG
  Viettinbank , chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  - thành viên liên hệ với ( SĐT, zalo: 0988040743 ) để nhận Avarta.
  - Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH đề nghị@Mod01 ,hoặc @Mod06 hỗ trợ Hội chắn Bắc Ninh ghi tùy biến " Hội chắn Bắc Ninh " dưới tên NICK ,các hội viên có tên trên.!
  Trân trọng.!
  Bắc Ninh Ngày 30 tháng 10 năm 2020.
  BQT HCBN ( đã ký)
   
  pháp chế nhân sự BN thích điều này.
 19. Hội chắn_Bắc Ninh

  Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  BQT HCBN
  THÔNG BÁO

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v: Thu quỹ duy trì hoạt động của HỘI CHẮN BẮC NINH năm 2021 )
  Nhằm xây dựng một nguồn Quỹ để dự phòng cho việc tổ chức các hoạt động bổ sung của HỘI CHẮN BẮC NINH (HCBN) nhân các ngày sự kiện như: Offline các chắn hội/hội chắn ; Tặng vật phẩm, Lẵng hoa cho các Chắn Hội vào ngày thành lập: Thi đấu giao lưu các Giải do BQT SÂN ĐÌNH và các Chắn Hội/Hội chắn bạn tổ chức.
  1. Mức đóng góp: Quỹ hoạt động thường niên năm 2021: Áp dụng cho các hội viên
  + Đối với thành viên chính thức: 300.000đ/1 thành viên (ba trăm nghìn đồng).
  2. Hình thức đóng góp: Chuyển khoản tiền trực tiếp thông qua số tài khoản:
  + 100869760713 ,ĐÀM ĐỨC QUANG , viettinbank chi nhánh KCN TIEN SON - PGD DONG NGAN
  + trưởng ban tài chính ( TBTC)


  - Lưu ý: Trước hoặc ngay sau khi chuyển tiền thành công các hội viên vui lòng thông báo, gửi hình ảnh hoặc nhắn tin trước để thuận tiện kiểm tra tên người gửi.
  3. Mục đích sử dụng: Toàn bộ số tiền do các Hội viên đóng góp sẽ được dùng vào các hoạt động chung của HCBN như đã nêu ở bên trên.
  4. Công bố thu chi: khi có … Trưởng Ban tài chính ( ĐÀM ĐỨC QUANG ) sẽ công khai thu chi cụ thể chi tiết và đăng lên facebook thông báo chung của HỘI CHẮN BẮC NINH và diễn đàn của HỘI CHẮN BẮC NINH, và thư ký NGÔ DIÊN MINH ghi chép rõ ràng vào sổ sách
  5. Thời gian thu: Thời gian thu Quỹ hoạt động bổ sung năm 2021 bắt đầu từ ngày .15/12/2020 đến ngày 30/01/2021. Danh sách các thành viên đóng góp sẽ được cập nhật liên tục trên facebook thông báo chung của HỘI CHẮN BẮC và diễn đàn để mọi người cùng biết. Sau thời hạn ngày 25/01/2021 thành viên nào chưa đóng quỹ, Trưởng Ban Tài Chính sẽ thông báo lần cuối đến hết ngày 30/01/2021 sẽ chốt danh sách trên diễn đàn HỘI CHẮN BẮC NINH
  Trên đây là kế hoạch về việc đóng góp Quỹ hoạt động thường niên năm 2021.

  Ban Quản Trị HỘI CHẮN BẮC NINH
  Đã xem xét và phê duyệt.


  Bắc Ninh ngày 15/12/2020.
  [​IMG]
   
  ĐỨC QUANG 76pham van tinh thích điều này.
 20. pháp chế nhân sự BN

  pháp chế nhân sự BN Hội chắn Bắc Ninh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – tự do – hạnh phúc
  ***
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  ( v/v: xin rút khỏi hội)
  Kính gửi: Ban quản trị Hội chắn Bắc Ninh
  Tên tôi là: Nguyễn Quốc Huy
  Hiện đang sinh hoạt trong HCBN với nick chắn là: @Quochuy_hailua ,ID: 5341822
  Vì lý do công việc và gia đình, dù không mong muốn nay tôi làm đơn này xin rút khỏi Hội Chắn Bắc Ninh, rất mong BQT cũng như toàn thể ae HCBN thông cảm, xem xét và tạo điều kiện cho tôi.
  Dù không còn là hội viên chính thức của hội, nhưng tôi mong muốn sẽ tiếp tục được theo dõi và sinh hoạt trong Group HCBN. Dù ở cương vị hội viên chính thức hay thành viên của nhóm, tôi luôn giữ tình cảm giữa mình và HCBN luôn luôn gắn kết trước sau như một.
  Khi công việc và gia đình ổn định, rất mong sẽ được hội tạo điều kiện cho tôi quay trở lại.
  Vậy tôi kính mong Ban quản trị HCBN đồng ý cho đề nghị của tôi.
  Tôi xin chân thành cám ơn !
  Bắc Ninh, ngày 15/12/2020
  Ký tên
  Nguyễn Quốc Huy
   
  pham van tinh thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.