THÔNG BÁO CHUNG CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Hội Chắn Quảng Ninh, 23/1/24.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. (*)(*)(*) Topic này sẽ cập nhật đầy đủ các hoạt động của Hội Chắn Quảng Ninh, những thay đổi/bổ sung liên quan đến hoạt động chính thức của Hội chắn Quảng Ninh, đề nghị anh chị em vào theo dõi thường xuyên và nghiêm cấm Spam dưới mọi hình thức.

  (*)(*)(*) Chỉ những thông báo được viết ra từ nick Hội Chắn Quảng Ninh hoặc từ Đơn vị quản lý là BQT Sân đình mới có hiệu lực các nick khác chỉ mang ý nghĩa tham khảo. ACE có ý kiến gì thì góp ý vào Topic: HỘI CHẮN QUẢNG NINH, BQT sẽ tiếp thu và trả lời.​

  Link các bài viết của Hội Chắn Quảng Ninh

  4. MẪU ĐƠN, NƠI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  6. QUỸ VÀ CÁC KHOẢN THU - CHI CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  7. AVATAR VÀ ĐỒNG PHỤC CỦA THÀNH VIÊN HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  8. HOẠT ĐỘNG OFFLINE CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  9. TẶNG THƯỞNG THÀNH TÍCH CAO - KHOA CỬ - HỘI LÀNG CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  10. CÁC HOẠT ĐỘNG HIẾU/HỈ - NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH

  11. HỘI CHẮN QUẢNG NINH CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG TỪ THIỆN SÂN ĐÌNH
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 23/1/24
  sonvnc, 47map, Huyền My 090120187 others thích điều này.
 2. HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Số 01/TB-HCQN

  THÔNG BÁO
  Thành lập Ban quản trị Hội chắn Quảng Ninh
  Kính gửi: Toàn thể Hội viên Hội chắn Quảng Ninh
  - Căn cứ vào các nội quy, quy định của sandinh.com;
  - Căn cứ vào Biên bản họp nội bộ ngày 16/11/2023 của Hội chắn Quảng Ninh;
  - Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong sinh hoạt của các Hội viên Hội chắn Quảng Ninh.

  Hội chắn Quảng Ninh thông báo Danh sách Ban quản trị Hội chắn gồm các ông/bà có tên sau đây:
  1. Hội Trưởng: Nguyễn Thái Sơn - Nick: @Anh Kiệt 14;
  2. Hội Phó: Hà Thế Dũng - Nick: @HaTheDung;
  3. Hội phó: Trần Văn Long - Nick: @TứDiệpThảo;
  4. Trưởng Ban PC&NS: Phạm Hùng Vương - Nick: @Phạm_Vương;
  5. Trưởng Ban TC&ĐN: Phạm Quỳnh Trang - Nick: @Quỳnh Trang;
  6. Uỷ viên Ban TC&ĐN: Nguyễn Tiến Thành - Nick: @cuchuoi3000;
  7. Trưởng Ban TCSK: Vũ Nam Phương - Nick: @Nam Phương Singer.
  - Ban quản trị có nhiệm vụ đề ra phương hướng và những kế hoạch hoạt động của Hội chắn, xây dựng Hội chắn lớn mạnh và phát triển. Lắng nghe những nhận xét, phê bình và các ý kiến đóng góp của các hội viên. Ban quản trị được bầu có thời gian hoạt động là 01 năm. Sau 01 năm, Hội chắn tổ chức bầu lại Ban quản trị.
  - BQT là cơ quan phát ngôn về các vấn đề của Hội chắn Quảng Ninh trong lĩnh vực được giao với BQT Sân đình, các Chắn hội, Hội chắn bạn.
  - Các ông/bà có tên theo Danh sách trên chịu trách nhiệm điều hành Hội chắn Quảng Ninh đến khi có Thông báo thay thế.
  Trân trọng./.

  Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - BQT Sân đình;
  - Các CH/HC bạn
  - Cộng đồng SĐ;
  - Lưu: HCQN.

  HỘI CHẮN QUẢNG NINH
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 24/2/24
  sonvnc, 47map, Mod0610 others thích điều này.
 3. BQT HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Số 01/QĐ-BQT

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Ban hành Quy chế, Nội quy hoạt động của Hội chắn Quảng Ninh
  - Căn cứ vào các nội quy, quy định của sandinh.com;
  - Căn cứ vào Dự thảo Quy chế/Nội quy hoạt động đã được thống nhất thông qua tại các cuộc thảo luận của Hội chắn Quảng Ninh;
  - Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong sinh hoạt của các Hội viên Hội chắn Quảng Ninh.

  BAN QUẢN TRỊ HỘI CHẮN QUẢNG NINH QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Ban hành Quy chế, Nội quy hoạt động của Hội chắn Quảng Ninh. Chi tiết xem tại Topic sau:
  QUY CHẾ, NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế, Nội quy hoạt động này áp dụng từ ngày 23/01/2024.
  Điều 3. Ban quản trị và toàn thể Hội viên Hội viên Hội chắn Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu: HC QN.

  BQT HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  (Đã ký)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/1/24
  sonvnc, 47map, TứDiệpThảo9 others thích điều này.
 4. Thân gửi: Toàn thể ACE Hội Chắn Quảng Ninh
  1. Quyết định số 02/QĐ-BQT: 1. Quyết định khen thưởng.
  2. Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BQT ngày 26/01/2024: 2. Phụ lục 01 - khen thưởng.

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/1/24
 5. Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/24
 6. BQT - HCQN
  Ban TCSK

  Số 02/TB-HCQN
  THÔNG BÁO
  V/v Cử các thành viên chính thức tham gia giải đấu "Hà Tây Quê Lụa Mở Rộng Lần Thứ 6"
  Kính gửi: Thành viên Hội chắn Quảng Ninh.
  Nhận lời mời của Ban quản trị @Hội Chắn Hà Tây về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hà Tây Quê Lụa Mở Rộng Lần Thứ 6", Ban quản trị Hội chắn Quảng Ninh đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 thành viên chính thức thay mặt các thành viên Hội chắn Quảng Ninh cùng với Hội trưởng tham gia Giải đấu với danh sách dưới đây:
  1. Hội trưởng: @Anh Kiệt 14; ID: 707463315; ĐT: 0904.321.178;
  2. @dotrong1979; ID: 5295555; ĐT: 0967.966.648;
  3. @hungvan140580; ID: 5733923; ĐT: 0976.806.218.
  Ban TCSK Hội Chắn Quảng Ninh chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các thành viên được Hội Chắn Quảng Ninh đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo Avatar Hội Chắn Quảng Ninh khi vào bàn thi đấu. Tuân thủ tuyệt đối Nội quy/Quy định của Giải đấu và Quy chế/Nội quy của HCQN
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Đề nghị các thành viên tham gia Giải đấu phát huy tinh thần Chơi Vui - Sống Đẹp đáp ứng tiêu chí của Hội Chắn Quảng Ninh "Hội tụ và Lan toả"
  Trân trọng!

  Quảng Ninh, ngày 24/02/2024
  BQT HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Lần 6 - Hà Tây.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 24/2/24
 7. BQT - HCQN
  Ban TCSK

  Số 03/TB-HCQN
  THÔNG BÁO
  V/v: Cử các thành viên chính thức tham gia Giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN THỨ 05"
  Kính gửi: Thành viên Hội chắn Quảng Ninh.

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị @Hội chắn Bắc Ninh về việc tham gia thi đấu tại giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN THỨ 05", Ban quản trị @Hội Chắn Quảng Ninh đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 thành viên thay mặt các thành viên Hội Chắn Quảng Ninh cùng với Hội trưởng tham gia Giải đấu với danh sách sau:
  1. Hội trưởng: @Anh Kiệt 14; ID: 707463315; ĐT: 0904.321.178
  2. @manhmoc2089; ID: 3718352; ĐT: 0904.457.668
  3. @HDanh1376; ID: 3132005; ĐT: 0973.439.085
  Ban TCSK @Hội Chắn Quảng Ninh chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.
  Các thành viên được @Hội Chắn Quảng Ninh đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo Avatar Hội Chắn Quảng Ninh khi vào bàn thi đấu. Tuân thủ tuyệt đối Nội quy/Quy định của Giải đấu và Quy chế/Nội quy của HCQN
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Đề nghị các thành viên tham gia Giải đấu phát huy tinh thần Chơi Vui - Sống Đẹp đáp ứng tiêu chí của Hội Chắn Quảng Ninh "Hội tụ và Lan toả"
  Trân trọng!
  Quảng Ninh, ngày 11/03/2024​
  BQT HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Lần 05- Bắc Ninh.
   
  sonvnc, Nam Phương Singer, HaTheDung3 others thích điều này.
 8. BQT - HCQN
  Ban TCSK

  Số 04/TB-HCQN
  THÔNG BÁO
  V/v: Cử các thành viên chính thức tham gia Giải đấu " Chắn Hội Lèo Tôm - Tứ giải giai huynh đệ 2024"
  Kính gửi: Thành viên Hội chắn Quảng Ninh.
  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị @Chắn Hội Lèo Tôm về việc tham gia thi đấu tại Giải đấu "Chắn Hội Lèo Tôm - Tứ giải giai huynh đệ 2024", Ban quản trị @Hội Chắn Quảng Ninh đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 thành viên thay mặt các thành viên Hội Chắn Quảng Ninh tham gia Giải đấu với danh sách sau:
  1. @Ngàn Lần KhắcTên Em; ID: 5701531; ĐT: 0983.849.866
  2. @QN_TTGiang; ID: 707473670; ĐT: 0982.981.512
  Ban TCSK @Hội Chắn Quảng Ninh chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới Giải đấu.
  Các thành viên được @Hội Chắn Quảng Ninh đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo Avatar Hội Chắn Quảng Ninh khi vào bàn thi đấu.
  Tuân thủ tuyệt đối Nội quy/Quy định của Giải đấu và Quy chế/Nội quy của HCQN.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Đề nghị các thành viên tham gia Giải đấu phát huy tinh thần Chơi Vui - Sống Đẹp đáp ứng tiêu chí của Hội Chắn Quảng Ninh "Hội tụ và Lan toả".
  Trân trọng!
  Quảng Ninh, ngày 02/04/2024
  BQT HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Lèo Tôm - 2024.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 2/4/24
 9. HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  Số 05/TB-HCQN

  THÔNG BÁO
  V/v: Triển khai một số nhiệm vụ mới đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của BQT Sân đình đối với HCQN
  Thân gửi: Thành viên Hội chắn Quảng Ninh.
  @Hội Chắn Quảng Ninh thông báo đến toàn thể thành viên một số nội dung cần thực hiện, cụ thể:
  TB số 05 ngày 03.04.2024- Trang 01. TB số 05 ngày 03.04.2024- Trang 02.
  @Hội Chắn Quảng Ninh yêu cầu toàn thể thành viên thực hiện.
  Trân trọng./.

  Nơi nhận:
  - Như trên.
  - BQT Sân đình (bc).
  - Các Chắn Hội/Hội Chắn (ph).
  - Các MOD: @Mod01; @mod02; @Mod06; @Mod16; @Mod22 (b/c).
  - @Hội Chắn Quảng Ninh, @TCSK_HC Quảng Ninh.
  @Anh Kiệt 14, @HaTheDung, @TứDiệpThảo.
  @Phạm_Vương, @Quỳnh Trang, @Nam Phương Singer, @cuchuoi3000.

  Quảng Ninh, ngày 03/04/2024
  HỘI CHẮN QUẢNG NINH
  (Đã ký)
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.